27 czerwca 2019, 17:1:0

Poniżej wykaz aktów prawnych i dokumentów strategicznych obowiązujących w obszarze profilaktyki uzależnień.

butelki piwa Autor: Małgorzata Tomaszewska

ŚWIAT

- Globalna Strategia Redukująca Szkodliwe Spożywanie Alkoholu – po angielsku; w innych językach

EUROPA

- Strategia UE w zakresie wspierania państw członkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu – streszczenie

POLSKA

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie

- Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020

- Narodowy Program Trzeźwości

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016 – 2020

- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

- Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020 - aktualizacja 2015

- Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2020

TYCHY

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

- UCHWAŁA NR L/825/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

- UCHWAŁA NR L/824/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/802/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów

- UCHWAŁA NR XLIX/802/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

- ZARZĄDZENIE NR 0050/203/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oprac. M. Tomaszewska

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×