31 marca 2016, 8:33:4

Poniżej prezentujemy zebrane opinie i sugestie na temat optymalnych form komunikacji społecznej i narzędzi aktywizacji mieszkańców (w sprawach związanych z rewitalizacją).Ankieta została wypełniona 163 razy.

Pytania

1. Czy śledzi Pani/Pan postępy w rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy?

Ilość głosówProcent
1. Tak12879%
2. Nie3521%
Chart

2. Czy zamierza Pani/Pan uczestniczyć w procesie rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy?

Ilość głosówProcent
1. Tak10363%
2. Nie42%
3. Nie wiem/Nie mam zdania5634%
Chart

3. Jeśli zamierza Pani/Pan uczestniczyć w procesie rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy, proszę wybrać dla siebie jeden sposób partycypacji, który wydaje się Pani/Panu najbardziej odpowiedni:

Ilość głosówProcent
1. Informowanie – dla mnie najbardziej odpowiednia jest partycypacja pasywna, ponieważ chcę wiedzieć i móc obserwować tok prac nad zaprogramowaniem procesu rewitalizacji w Tychach, a w przyszłości również efekty realizacji podjętych działań4326%
2. Konsultowanie – dla mnie najbardziej odpowiednia jest partycypacja reaktywna, ponieważ chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, wiedzieć i obserwować oraz wyrażać (pisemnie lub ustnie) opinie i oceny – krytykować lub akceptować konkretne, wcześniej przygotowane propozycje, rozwiązania problemów, opracowania itp.7043%
3. Współdziałanie i współdecydowanie – dla mnie najbardziej odpowiednia jest partycypacja aktywna, ponieważ chcę mieć dostęp do informacji, uczestniczyć w konsultacjach oraz partycypować w procesie programowania rewitalizacji i wdrażania zmian w osiedlach problemowych miasta Tychy (np. poprzez prace społeczne, wolontariat, stworzenie nowego miejsca pracy, wkład finansowy itp.)5031%
Chart

4. Spośród wymienionych poniżej form dystrybucji informacji na temat rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy, proszę wskazać trzy dla Pani/Pana najbardziej dogodne:

Ilość głosówProcent
1. Tablice informacyjne w urzędach i instytucjach (np. w Urzędzie Miasta, Komendzie Policji)51%
2. Plakaty umieszczane na ulicznych tablicach i słupach informacyjnych4810%
3. Infokioski61%
4. Radio lub telewizja214%
5. Spotkania informacyjne – otwarte zebrania połączone z prelekcją245%
6. Natychmiastowy SMS4810%
7. Internet – oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta9219%
8. Prasa codzienna i tygodniki388%
9. Internet – serwisy społecznościowe (np. https://www.facebook.com/TychyDobreMiejsce/)12025%
10. Warsztaty – robocze spotkania w grupach (udział po uprzednim zgłoszeniu – rejestracji)286%
11. Ulotki w miejskich instytucjach różnego typu (np. Urząd Miasta, MBP, MCK)82%
12. Newsletter – regularny biuletyn elektroniczny rozsyłany do zarejestrowanych abonentów408%
13. Broszury – drukowane materiały rozsyłane klasyczną pocztą do zarejestrowanych abonentów112%
Chart

5. Spośród wymienionych poniżej sposobów komunikacji z Urzędem Miasta w sprawach dotyczących rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy, proszę wybrać trzy, które w Pani/Pana opinii są najlepsze:

Ilość głosówProcent
1. Elektroniczny formularz (zgłoszenie) - dostępny poprzez oficjalną stronę internetową miasta14329%
2. Pisemnie (w tym poprzez pocztę klasyczną)194%
3. Telefon173%
4. Poczta elektroniczna - kierowana na konkretny adres skrzynki, dedykowany rewitalizacji12526%
5. Bezpośrednio – np. zgłoszenie osobiste w BOK235%
6. SMS398%
7. Serwisy społecznościowe i komunikatory12325%
Chart

6. Proszę o wybranie dwóch, Pani/Pana zdaniem najbardziej atrakcyjnych form aktywizacji mieszkańców na rzecz rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy:

Ilość głosówProcent
1. Debaty z udziałem ekspertów278%
2. Publikacje, papierowe i elektroniczne4815%
3. Spacery po mieście i gry miejskie5015%
4. Wystawy i prelekcje113%
5. Konkursy (np. fotograficzne)289%
6. Warsztaty268%
7. Happeningi, przedstawienia lub koncerty uliczne7724%
8. Pilotażowe projekty – modelowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne5216%
9. Żadna z wymienionych form, w mojej ocenie, nie jest wystarczająco atrakcyjna abym zdecydował/a się z niej skorzystać (wziąć w niej udział)72%
Chart

7. Wiek

Ilość głosówProcent
1. poniżej 25 lat3622%
2. 26-357244%
3. 36-454427%
4. 46-6085%
5. 61-7532%
6. powyżej 75 lat00%
Chart

8. Płeć

Ilość głosówProcent
1. Kobieta7747%
2. Mężczyzna8653%
Chart

9. Rodzicielstwo

Ilość głosówProcent
1. mam 1 dziecko4025%
2. mam 2 dzieci2717%
3. mam 3 dzieci85%
4. mam 4 i więcej dzieci11%
5. nie mam dzieci8753%
Chart

10. Aktywność społeczna

Ilość głosówProcent
1. działam społecznie5735%
2. nie działam społecznie10665%
Chart

11. Aktywność ekonomiczna

Ilość głosówProcent
1. jestem pracownikiem11168%
2. jestem przedsiębiorcą127%
3. wykonuję wolny zawód64%
4. jestem bezrobotny53%
6. jestem emerytem32%
7. jestem rencistą11%
8. uczę się2515%
Chart
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×