1 listopada 1991 0:00
Od 2 listopada

Na kilkunastu ulicach miasta wyznaczone zostały - co jest nowością - płatne niestrzeżone parkingi dla samochodów. Ustawiono tablice, które informują użytkowników o godzinach parkowania. Opłata za godzinę postoju wynosi 2000 zł, bilet jednodniowy kosztuje 15 000 zł, tygodniowy 40 000 zł, miesięczny 100 000 zł. Postanowienie o odpłatności parkowania na ulicach miasta podjęła Rada Miejska na swym posiedzeniu w dniu 24 września uchwałą nr XXI/298/92. Środki uzyskane za parkowanie zasilą kasę miejską.

10 listopada

Uroczysty koncert z okazji 74 rocznicy Święta Niepodległości odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej. Poprzedziło go spotkanie mieszkańców z władzami miasta przy lampce szampana. Uroczystość zorganizował Urząd Miejski, który wcześniej na łamach "Echa" opublikował zaproszenie kierowane do mieszkańców. Prezydent miasta w słowach powitania nawiązał do historycznej daty 11 listopada 1918 roku i przypomniał, co ona oznaczała dla Polaków wówczas i dzisiaj. Po wzniesionym toaście prezydent osobiście każdemu z zaproszonych gości złożył gratulacje i życzenia. W przygotowanym przez studentów Akademii Muzycznej z Katowic koncercie zaproszeni goście wysłuchali utworów wokalnych i muzycznych kompozytorów polskich.

W kościele w Wilkowyjach odbył się wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego. Utwory recytowała artystka Teatru im. St. Wyspiańskiego Jolanta Szajna. Organizatorem wieczoru byt Kazimierz Kajdewicz, kierownik Świetlicy Środowiskowej w Wikowyjach.
Na zaproszenie konsula generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pani Diany Markowicz prezydent miasta Franciszek Kotulski przebywał w Konsulacie w Krakowie i spotkał się z nią osobiście, a także z konsulem Michaelem Kleczewskim. Wizyta miała charakter "grzecznościowo-protokolarny". Stronę amerykańska interesowała sytuacja postrajkowa w Fabryce Samochodów Małolitrażowych, rozmawiano o planach gospodarczych naszego miasta - spopularyzowaniu wśród biznesmenów idei powołania w Tychach banku, o uruchomieniu kredytów amerykańskich na cele ekologiczne i rozwoju małych przedsiębiorstw. Wymieniono także poglądy na temat kultury w naszym mieście.

12 listopada

W ramach I Górnośląskiego Festiwalu Kameralistyki w galerii "Miriam" otwarto wystawę malarstwa Ireneusza Botora i tkaniny artystycznej Soni Pryszcz-Botor Festiwal powstał z inicjatywy wojewody katowickiego. W przeszłości na Górnym Śląsku kameralne zespoły artystyczne stanowiły filar życia kulturalnego, do tych tradycji nawiązuje idea festiwalu, który odbywa się równolegle w 27 miejscowościach Górnego Śląska.

14 listopada

Ks. biskup pomocniczy diecezji katowickiej Gerard Bernacki, kończący wizytę kanoniczną w parafiach tyskich, zaproszony został przez władze miasta. Spotkanie odbyto się w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Ks. biskupa powitał prezydent miasta Franciszek Kotulski, w spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Ryto Stożyńska i przedstawiciele Zarządu Miasta. Tej rangi dostojnika Kościoła władze miejskie podejmowały oficjalnie po raz pierwszy w powojennej historii. Spotkanie było przyjazne i serdeczne. Wymieniono poglądy na bieżące problemy miasta i jego mieszkańców.

Wiedeński zespół "Triton" w skiadzie: Heike Kosseg - flet, Eike Straub : fortepian, Friedrich Kleinhapl - wiolonczela, dostarczył wielu tyskim melomanom wzruszeń artystycznych. W programie znalazły się utwory J. Haydna - Trio na flet, wiolonczelę i fortepian nr 20 , Schuberta, Paganiniego, Webera, Forfina i Hummela. Wiedeński "Triton", nagradzany gorącymi owacjami, dwukrotnie zmuszony był do bisowania. Koncert zorganizowało Tyskie Towarzystwo Kulturalne.

W dniach od 16-22 listopada

Z inicjatywy Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego i dyrekcji kina "Andromeda" został zorganizowany "Tydzień z Polskim Filmem" - równolegle z Festiwalem Filmów Polskich w Gdyni. W tyskim kinie zaprezentowano 8 filmów premierowych.

20 listopada

W Galerii Sztuki "Miriam" otwarta została wystawa Emilii Posylek, absolwentki wydziału grafiki w Katowicach krakowskiej ASP. Prace pokazane na wystawie wykonane są techniką z pogranicza malarstwa, rysunku i collage'u.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła z prelekcją prof. Jana Miodka, znanego językoznawcę. Zainteresowanie wykładem było wielkie, po wykładzie zadawano mnóstwo pytań dotyczących poprawności językowych. Spotkanie odbyto się w Państwowej Szkole Muzycznej.

30 listopada

Na terenie miasta doszło do kilku poważnych kolizji samochodowych, przyczyną były złe warunki atmosferyczne - bardzo gęsta mgła i oblodzone drogi. Na trasie Beskidzkiej zderzyło się ze sobą 30 samochodów, w kolizji tej poważnie ranny został jeden kierowca. Koło chłodni na wiadukcie wpadło na siebie 15 samochodów. W okolicy tzw. "górki mikołowskiej" w niebezpiecznych poślizgach znalazło się 30 pojazdów. Wiele samochodów na skutek zderzenia ze sobą zostało uszkodzonych, nie było na szczęście ofiar śmiertelnych.

Z okazji górniczej Barbórki wicepremier RP Henryk Goryszewski odwiedził KWK "Ziemowit" w Lędzinach i spotkał się z przedstawicielami władz Tychów i Lędzin w Zameczku w Promnicach. Obecni byli: poseł na Sejm RP naszego regionu Grzegorz Kazimierski, przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska, wiceprezydent miasta Józef Sobczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Lędzin Jan Raszka, burmistrz Lędzin Władysław Trzciński i pełniący obowiązki dyrektora KWK "Ziemowit" Franciszek Wala. Podczas spotkania omawiano aktualna sytuację strajkowa na Śląsku i sprawę utworzenia sądu w Tychach.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.