1 marca 1991 0:00
Od 1 marca

Komenda Rejonowa Policji prowadzi kontrolę składu spalin wszystkich typów pojazdów. Jest to zasługa Podkomisji Ochrony Środowiska działającej przy Radzie Miejskiej, na której wniosek zakupiono i przekazano policji przyrządy do pomiarów. Z myślą o ochronie środowiska wprowadzono 50-procentową zniżkę opłaty drogowej dla pojazdów z silnikami na benzynę bezołowiową.

1 marca

Ukazał się pierwszy numer tygodnika "Nowe Echo", którego redaktorem naczelnym jest Józef Bednarowski. Pismo to wychodzi niezależnie od tygodnika "Echo", od dawna istniejącego w naszym mieście.

Od 2 do 9 marca

Odbywały się Ogólnopolskie Warsztaty Instruktorskie Kung-Fu, w których uczestniczyło 33 instruktorów. Zajęcia prowadzili mistrzowie ze Wschodu. Organizatorami warsztatów były Miejskie Towarzystwo Kultury Fizycznej i Akademia Sztuki Yang.

3 marca

W SDK "Tęcza" odbyły się miejskie eliminacje młodzieży szkół ponadpodstawowych w 37 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Jury pod przewodnictwem Janusza Muszyńskiego postanowiło zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Radosta Burego z LO nr 2 w recytacji, a w konkursie poezji śpiewanej Jana Cofałę z Technikum Górniczego i Marka Stęplewskiego z ZSBM.
Odbyło się spotkanie Związku Sybiraków z prezydentem miasta Franciszkiem Kotulskim, przewodniczącą Rady Miejskiej Rytą Stożyńską oraz delegatami Związku Górnośląskiego.

5 marca

Podczas sesji Rady Miejskiej Zarząd Miasta przedstawił radnym sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za rok 1991. Budżet na rok 1991 uchwalony przez Radę Miejska po stronie dochodów i wydatków zamykał się kwota 129 mld 564 mln 539 tys. zł. W trakcie jego realizacji nastąpiła konieczność skorygowania dochodów i wydatków do ogólnej kwoty 139 mld 734 mln 539 tys. zł. Dochody gminy w roku 1991 wynosiły 148 mld zł, wydatki 136 mld zł, wypracowano 12 mld zł nadwyżki budżetowej. Największym źródłem dochodów dla miasto były opłaty od osób fizycznych i prawnych, stanowiące ponad 101 mld zł. Największe wydatki poniosła gmina na: gospodarkę komunalna - 25 mld zł, gospodarkę mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne - 53 mld zł, na kulturę i sztukę wydano 2,7 mld zł, na opiekę społeczna 3,4 mld zł, kulturę fizyczna i sport 2,3 mld zł, na ochronę zdrowia 7,6 mld zł, na oświatę i wychowanie 28,7 mld zł, na administrację samorządową 9,8 mld zł. Radnym podczas tej sesji przedstawiony został projekt budżetu gminy na rok 1992. Dochody i wydatki zaplanowano na kwotę 170 mld zł. Przewiduje się: na gospodarkę komunalna i mieszkaniowa 97,6 mld zł, na oświatę i wychowanie 26 mld zł, na ochronę zdrowia 5,7 mld zł, opiekę społeczna 5,6 mld zł, na kulturę i sztukę 6 mld zł, kulturę fizyczna i sport 4,2 mld zł, na administrację samorządową 24 mld. Ponadto podczas sesji podjęte zostały ważne uchwały, oto niektóre z nich: - uchwała o utworzeniu II stopnia nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. F Rybickiego, - uchwała o zawarciu porozumienia komunalnego z gmina Kobiór w zakresie pomocy społecznej, - uchwała o postawieniu w stan likwidacji Przedszkola nr 17, budynek po zlikwidowanym przedszkolu przekazany zostanie Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, - uchwała o przystąpieniu do porozumienia o partnerstwie miast z rejonem Berlina-Marzahn, - uchwała o odstąpieniu od zawiązania spółki z o.o. pod nazwą Lokalne Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Echo" i wycofaniu wkładu pieniężnego w wysokości 600 mln zł, - uchwała o wystąpieniu do Rady Gmin i Regionów Europy z siedzibą w Paryżu z wnioskiem o nawiązanie współpracy z wybranym podobnym miastem we Francji, - uchwała o lokalizacji targowisk i ich regulaminach, - o dodatkowym oznaczeniu taksówek osobowych i bagażowych zarejestrowanych na terenie gminy, - o kontynuacji prac nad "Studium kształtu przestrzennego miasta Tychy".

7 marca

W krytej pływalni MOSiR-u odbyty się Mistrzostwa Śląska ratowników wodnych. Zorganizował je Oddział Rejonowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tychach. I miejsce zajęła drużyna tyska.

16 marca

Odbyło się spotkanie mieszkańców, władz miasta i działaczy społeczno-politycznych z Janem Krzysztofem Bieleckim, posłem na Sejm RP, członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Podczas spotkania byty premier rządu odpowiadał na pytania związane z prywatyzacją przedsiębiorstw, współpracą z instytucjami i bankami zagranicznymi obsługującymi zadłużenia Polski, najwięcej emocji wzbudził temat rent i emerytur, których znaczne korekty, niekorzystne dla emerytów, dokonane były w czasie kadencji premiera Bieleckiego.

23 marca

Tyskie szkoły podstawowe i średnie zostały oflagowane i obwieszone symbolami związkowymi, w proteście przeciw polityce placowej rządu w stosunku do środowiska nauczycieli. Akcja ta odbyła się w ramach trwającego od 16 marca protestu NSZZ "Solidarność'" pracowników oświaty w całym kraju. Poparł ją Związek Nauczycielstwa Polskiego i Delegatura Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tychach.

28 marca

W Zespole Szkół Zawodowych rozpoczął się Turniej Tenisa Stołowego dla amatorów. Jego organizatorem jest Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego wraz z Zespołem Szkól Zawodowych Agencji Węgla Kamiennego.

31 marca

W Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 odbyło się walne zgromadzenie Tyskiego Towarzystwa Kulturalnego, omówiono dotychczasową działalność TTK, osiągnięcia i niedomagania. W niedługim okresie swej działalności TTK zaznaczyło swa obecność w mieście inicjując wiele przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych. TTK współpracuje z domami kultury, bibliotekami, szkołą muzyczną, stowarzyszeniami regionalnymi. W życie kulturalne miasta na trwale wpisały się comiesięczne koncerty symfoniczne połączone ze spotkaniami twórców z mieszkańcami. Tyskie Towarzystwo Kulturalne wypełniło wieloletnią lukę, stając się autentycznym animatorem i organizatorem życia artystycznego i kulturalnego w mieście. Zasługa to wielu osób, które z zaangażowaniem troszczą się o kształt kultury w naszym mieście.
W Szpitalu Wojewódzkim zawiązał się Oddział Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Serca i Życia. Przewodniczącym został inicjator przedsięwzięcia, kardiolog Bernard Filipek. Celem i zadaniem towarzystwa jest zapobieganie chorobom układu krążenia poprzez propagowanie zdrowego trybu życia.

W konkursie na exlibris Miejskiej Biblioteki Publicznej, zorganizowanym przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego oraz MBP, przyznano dwie równorzędne drugie nagrody -Zenonowi Dyrszce z Katowic i Franciszkowi Nieciowi.

W Galerii Sztuki "Miriam" przy ul. K. K. Baczyńskiego miały miejsce dwa wydarzenia artystyczne: Katarzyna Wrona, absolwentka ASP w Katowicach, zaprezentowała cykl rysunków; Jan Cofala prowadził kolejne, dwunaste już spotkanie poetyckie pt. "I przyszła wiosna ".

Tyskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowało w marcu dwa koncerty - Filharmonii Zabrzańskiej z udziałem Piotra Palecznego i koncert w wykonaniu artystów piosenkarzy: Alicji Majewskiej, Haliny Frąckowiak, Zbigniewa Wodeckiego i Włodzimierza Korcza.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.