1 lutego 1991 0:00
Kronika miasta: 1992 - Luty   1 lutego

Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach został Antoni Górka, wybrany w drodze konkursu. Antoni Górka jest lekarzem z zakresu histopatologii, zasłużonym działaczem NSZZ "Solidarność" i Tyskiego Komitetu Obywatelskiego.
Wydziały Urzędu Miejskiego w Tychach obsługujące petentów od 1 lutego czynne będą od godz. 7.30 do 17.00. Jest to ważna zmiana w urzędowaniu tej instytucji, mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy w późnych godzinach popołudniowych, co nie jest bez znaczenia dla osób pracujących.

2 lutego

Odbyły się w Czułowie wybory do pierwszej Rady Osiedla. Na 2 tysiące mieszkańców uprawnionych do głosowania głosy oddało 269 osób, co stanowiło 13-procentową frekwencję. Pierwsza sesja Rady Osiedla odbyła się 7 lutego, uczestniczyły w niej władze miasta. Na przewodniczącego został wybrany E. Adamus. Tematem sesji były najpilniejsze sprawy mieszkańców: gospodarka komunalna, budowa ośrodka zdrowia i ochrona środowiska.

11 lutego

W olimpijskiej reprezentacji Polski hokeja na lodzie znalazło się trzech zawodników GKS-u Tychy: Henryk Gruth, Mariusz Czerkawski i Dariusz Garbocz.

12 lutego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na okres ferii zimowych oddał swoje obiekty dzieciom i młodzieży, która nie wyjechała poza miasto. Lodowisko było dostępne pięć razy dziennie po dwie godziny, zorganizowano różne ciekawe zabawy, jak np. bal przebierańców, loterię fantową i inne. Na pływalni odbywały się konkurencje pływackie z nagrodami, w Paprocanach na świeżym powietrzu - zawody narciarskie, biegi i slalom oraz zjazdy z górki saneczkowej. Na ślizgawkach rozgrywane były mecze hokejowe. Atrakcji starczyło dla każdego dziecka, a dzieci z ośrodka "Christoforos" korzystały z bezpłatnych wstępów na obiekty sportowe.

18 lutego

Odbyło się spotkanie mieszkańców Wartogłowca z władzami miasta i miało charakter roboczy. Mieszkańcy Wartogłowca postulowali bezpieczne przejścia dla pieszych przez trasę szybkiego ruchu, apelowali o uregulowanie spraw związanych z własnością gruntów przeznaczonych pod inwestycje miejskie, domagali się wytyczenia i uregulowania granicy z Czułowem.

20 lutego

W Państwowej Szkole Muzycznej miał miejsce koncert Zabrzańskiej Filharmonii pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego z udziałem pianistki Barbary Hesse-Bukowskiej. W wyko-naniu artystki publiczność wysłuchała uwertury "Rosemunda" F. Schuberta, Andanta Spianato i Poloneza es-dur op, 22 F. Chopina oraz symfonii L, van Beethovena d-dur op. 36. Po koncercie odbyto się spotkanie artystki i orkiestry z publicznością.

27 lutego

W Klubie Inteligencji Katolickiej prof. Jan Rychły wygłosił prelekcję pt. "Czy rzeczywistość duchowa jest mitem".

28 lutego

W Galerii Sztuki MDK nr 1 odbył się wernisaż Haliny Lerman, absolwentki ASP w Katowicach. Artystka zaprezentowała prace malarskie - martwe natury.
Niektóre osiedla na szeroka skalę przeprowadzają oznakowanie budynków mieszkal-nych, na elewacjach widnieją duże, kolorowe prostokąty z numeracja,
Rozpoczął pracę I Komisariat Policji przy ul. Husarii Polskiej 1 b, obejmujący swym działa-niem południową część miasta oraz gminy Kobiór i Wyry. Podlegają mu 4 posterunki policji lokalnej, które przejęty funkcje dotychczasowych posterunków dzielnicowych. Na czele I Komisariatu Policji stanął podkomendant Mirosław Erbel.
Szkota rodzenia działająca w ramach Przychodni Zdrowia Rodziny przy ul. Krasickiego 30, która kieruje doc. dr hab. Ryszard Poręba, przysposabia przyszłych rodziców do narodzin dziecka. Prowadzone są m.in. zajęcia gimnastyczne dla kobiet w ciąży, prelekcje z zakresu pielęgnacji noworodków, a także przygotowuje się ojców do uczestnictwa w porodach. Oddział położniczy Szpitala Wojewódzkiego uznaje program szkoły i dopuszcza ojców do porodów. Forma wspólnego przeżywania narodzin dziecka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Szkoła działa od dwóch lat, rocznie korzysta z niej około 200 kobiet ciężarnych.
Ze społecznością Cielmic spotkali się: prezydent miasta Franciszek Kotulski, przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska oraz kierownicy niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego. Głównym tematem spotkania była gazyfikacja. Cielmiczanie domagają się sfinansowania całego przedsięwzięcia przez gminę.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.