1 października 1990 0:00
Kronika miasta: 1991 - Październik   1 października

Zakład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego został przekształcony w Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach (w myśl ustawy z dnia 10 maja 1990 r., która nakłada na wojewodę obowiązek komunalizacji mienia użyteczności publicznej, czyli przekazania go gminom). Majątek dawnego WPK nr 7, a obecnie PKM został oszacowany na 60 mld złotych, zakład dysponuje 157 autobusami, 23 trolejbusami i liczy 800 pracowników. W PKM Tychy trwa proces przekształceń.
Stanisław Sojka i Janusz Janina Iwański wystąpili z recitalem w Teatrze Małym. Koncert byt wydarzeniem artystycznym w mieście, Stanisław Sojka znany w kraju i za granicą piosenkarz, kompozytor, aranżer utworów, zaprezentowali się tyskiej publiczności śpiewając standardy jazzowe i kompozycje własne. Koncert cieszył się wielkim zainteresowaniem melomanów.

Adam Antosiewicz uchwałą Rady Miejskiej został powołany na stanowisko I zastępcy prezydenta miasta (uchwala nr XIII/160/91).

A d a m  A n t o s i e w i c z - urodzony 24 grudnia 1953 r w Mysłowicach. Absolwent katowickiego wydziału transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dyplom mgr inż. uzyskał w 1979 r. Po studiach podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych w Katowicach, gdzie pracował do roku 1989. W wyniku konkursu zostaje zastępcą dyrektora d/s technicznych w Spółdzielni Rzemieślniczej "Wielobranżowa" w Mikołowie. W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w maju br. wybrany na radnego ze wspólnej listy "Solidarności" i Porozumienia Centrum, 27 czerwca br. powołany zostaje na członka Zarządu Miasta.

8 października

W państwowej Szkole Muzycznej z inicjatywy Tyskiego Komitetu Obywatelskiego odbyło się spotkanie, którego celem było przedstawienie wyborcom partii i ugru-powań wywodzących się z "Solidarności" oraz kandydatów do Sejmu RP i programów wyborczych owych partii. Udział w spotkaniu wzięły: Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Porozumienie Centrum, Ruch Demokratyczno-Społeczny, Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny, Związek Górnośląski, Partia Chrześcijańskich Demokratów.

12 października

W Galerii Sztuki "Miriam" miał miejsce wernisaż wystawy Zbigniewa Pieczykolana z Katowic, absolwenta katowickiego wydziału grafiki ASP w Krakowie. Na wystawie zaprezentowano malarstwo, rysunek i plakat. Wernisaż zgromadził wielu przyjaciół artysty, miłośników sztuki. W uroczystym otwarciu udział wzięły władze miasta: przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska, prezydent miasta Franciszek Kotulski, kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Werner Folkert.

14 października

W Tychach-Żwakowie oddano do użytku część dydaktyczną rozbudowującej się Szkoły Podstawowej nr 10. W uroczystości otwarcia udział wzięła młodzież szkoły, grono pedago-giczne, dyrektor szkoły Krystyna Badura oraz przedstawiciele władz miejskich: przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska, prezydent Franciszek Kotulski, dyrektor tyskiej delegatury Cecylia Solik, projektant pawilonu szkoły arch. Janusz Włodarczyk. Szkoła została poświęcona przez ks. dziekana Franciszka Resiaka. W części artystycznej wystąpiła młodzież szkolna. Inwestycja powstała z budżetu miasta i dotacji kuratorium - koszt budowy wyniósł około 6 mld zł.

19 października

Państwowa Szkota Muzyczna i Tyskie Towarzystwo Kulturalne zorganizowały koncert, który odbył się w auli PSM. Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego wykonała utwory operowe i operetkowe - G. Verdiego, G. Bizeta, J. Straussa, Fr. Schuberta, W A. Mozarta.

22 października

W sali widowiskowej MDK nr 1 w Tychach odbyła się uroczystość nadania odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym nauczycielom naszego regionu. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Jan Ankes, Elwira Bielawska, Henryk Chro-bok, Daniela Fiszer, Henryk Piechota, Jadwiga Pieczka, Leokadia Rojewska-Krynt i Helena Skowera. 36 osób otrzymało Złote Krzyże Zasługi, 5 osób Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodę I i II stopnia Ministra Edukacji Narodowej dostało 5 osób. 41 nauczycieli zostało wyróżnionych nagrodą Kuratora. Po nadaniu odznaczeń do licznie zebranego grona pedagogów zwrócili się ze słowami uznania przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stoźyńska, prezydent miasta Franciszek Kotulski, dyrektor tyskiej delegatury Cecylia Solik oraz ks. dziekan Franciszek Resiak. Po części oficjalnej zespoły taneczno-wokalne z MDK nr 1 i MDK nr 2 zaprezentowały bardzo piękny program artystyczny.

23 października

Wiadomość o nagłej śmierci Janiny Reydychowej przyjęliśmy z niedowierzaniem. Janina była wspaniałym człowiekiem: skromna, życzliwa, wielkoduszna. W ostatnim okresie swego życia z wielką pasją i zaangażowaniem zajmowała się akcjami charytatywnymi. Nie żyjący mąż śp. Janusz i śp. Janina położyli ogromne zasługi dla powstania "Solidarności" i trwania jej w okresie stanu wojennego w naszym mieście. W kościele św. Marii Magdaleny odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Janiny Reydychowej. Żegnała Ją rodzina, liczne grono przyjaciół, działaczy NSZZ "Solidarność", Klub Inteligencji Katolickiej, posłowie naszego regionu, przedstawiciele Tyskiego Komitetu Obywatelskiego oraz władze miasta i mieszkańcy.

27 października

Tego dnia zostały rozpisane pierwsze w powojennej Polsce demokratyczne wy-bory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Miasto Tychy znalazło się w 36 Okręgu Wyborczym obejmującym część województwa katowickiego. Mieszkańcy miasta głosowali w 55 obwodach, wybierano 17 posłów i 3 senato-rów. Z 96 986 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 45 190, co stanowiło 46,5%. Tyszanie oddali swe glosy na różne listy ugrupowań społeczno-politycznych. Naj-większa liczbę głosów otrzymały: Lista nr 54 - Unia Demokratyczna - 6069 Lista nr 41 - Konfederacja Polski Niepodległej - 5957 Lista nr 12 - Porozumienie Obywatelskie Centrum - 4960 Lista nr 32 - Kongres Liberalno-Demokratyczny - 4943 Lista nr 60 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 3558 Lista nr 30 - NSZZ "Solidarność" - 2665 Lista nr 17 - Wyborcza Akcja Katolicka - 1994 Lista nr 63 - Polska Partia Przyjaciół Piwa - 1922 Spośród kandydatów na senatorów największą liczbę głosów otrzymali: - Leszek Piotrowski - 11 575 - Jan Jesionek - 10 642 - August Chełkowski - 9703 - Adam Cekański - 8138 Dwóch tyszan uzyskało mandaty poselskie: - Bolesław Twaróg - z listy nr 12, Porozumienie Obywatelskie Centrum - Grzegorz Kazimierski - z listy nr 17, Wyborcza Akcja Katolicka

31 października

Zarząd Miasta uchwała nr 60 upoważnia red. Jacka Pikiewicza do prowadzenia spraw prawnych i finansowych Lokalnego Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Echo" S.C. Do czasu rozpoczęcia działalności przez Spółkę z o.o. Przedsiębiorstwu Wydawniczemu "Echa" S.C. udzielono kredytu w wysokości 75 milionów na bieżącą działalność.
W Galerii Sztuki "Miriam" przedstawiono widowisko wg scenariusza Adriana Ołaka "Słyszałam, podobno budujesz swój własny dom w głębi pustyni".

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.