1 października 1989 0:00
1 października

Rozpoczęła swą działalność statutowa partia chrześcjańsko-demokratyczna pod nazwą Porozumienie Centrum. Powstała ona z grup politycznych i orientacji ideowych w ramach ruchu "Solidarność". Przewodniczącym Koła PC jest Bolesław Twaróg.
Od 1 października rozpoczęło działalność Kolegium Języka Angielskiego, tzw. college. Inicjatorem było Studium Nauczycielskie. Nauka ma trwać trzy lata, absolwenci uzyskają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół. Na mocy porozumienia Ministerstwa Edukacji Narodowej z organizacja WORLD-TEACH ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w tyskim college'u został zatrudniony John Manuel Pena z USA. Studium wyposażone jest w pomoce dydaktyczne (książki, płyty, taśmy) dzięki kontaktom z ambasada USA i British Council.

W Tychach powstała Delegatura Zamiejscowa Kuratorium Oświaty i Wychowania, która jest agendą Kuratorium Oświaty w terenie - organem administracji rządowej specjalnej. Dyrektorem tyskiej delegatury została Cecylia Solik wyłoniona w drodze konkursu. W zasięgu działania DZKOiW w Tychach znajdują się następujące miejscowości: Tychy, Mikołów, Łaziska, Orzesze, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Kobiór, Gostyń i Wyry. Delegatura zajmuje się stroną merytoryczną i organizacyjną szkolnictwa na podległym jej terenie. Mieści się przy ul. Engelsa 119. Rozpoczęła swa działalność 2 października.

5 października

Przebywała w Tychach wiceminister Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Radziwiłł, która spotkała się z przedstawicielami środowisk nauczycielskich.

6 października

W Klubie Inteligencji Katolickiej odbyło się spotkanie z przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego Józefem Buszmanem, dyskusja toczyła się wokół problemu udziału katolików w życiu publicznym.

9 października

W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Tychach poseł ziemi tyskiej Bolesław Twaróg spotkał się ze środowiskiem rzemieślników naszego regionu i mieszkańcami miasta.

11 października

Tyski Komitet Obywatelski na swym zebraniu postanowił, że politycznie będzie neutralny w wyborach prezydenckich. Jednocześnie powzięto decyzję, że TKO włączy się czynnie w techniczne i organizacyjne przygotowanie wyborów. Podczas zebrania postanowiono utworzyć zespół, który zajmie się odnowieniem pomnika powstańca przy kościele św. Marii Magdaleny.

W dniach 6-13 października

W Tychach odbył się III Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Gitarowy "Śląska Jesień Gitarowa", Tychy 90. W konkursie festiwalowym uczestniczyło 21 artystów z 7 krajów. Festiwalowi towarzyszyły dwie orkiestry oraz trzy zespoły muzyczne. W jury zasiadali profesorowie, muzykolodzy, gitarzyści wirtuozi, redaktorzy pism muzycznych. Organizatorami festiwalu były: Ministerstwo Kultury i Sztuki, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Tychach, Katedra Gitary i Akordeonu Akademii Muzycznej w Katowicach. Na czele Komitetu Organizacyjnego stali Jan Kulbicki i dyrektor artystyczny Alina Gruszka. Jury dokonało podziału nagród i przyznało trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia. I miejsce i główna nagrodę "Gitarę Czarnych Diamentów" zdobył Aleksiej Zimakow z ZSRR, II miejsce - Waldemar Gramolak z Polski, III miejsce ex aequo - Edoardo Cate Mario z Włoch i Aleksander Rengaczow z ZSRR. Festiwal gościł wielu obserwatorów z kraju i zagranicy, głównie wykładowców europejskich środowisk muzycznych. Był wydarzeniem artystycznym wysokiej rangi w życiu kulturalnym naszego miasta.

23 października

Podczas posiedzenia Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego na przewodniczącego Kolegium Odwoławczego został powołany Czesław Martysz, radny w Radzie Miejskiej Tychów.

W sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Tychach odbyło się spotkanie posłów inicjatorów Społecznego Ruchu Inicjatyw Gospodarczych z przedstawicielami zakładów pracy, władzami miasta i mieszkańcami zainteresowanymi problemami prywatyzacji, Obecni byli posłowie; Grażyna Staniszewska, Stefan Sobieszczański, Andrzej Zawiślak (wszyscy są sygnatariuszami SPRING-u). Spotkanie prowadził przewodniczący tyskiego oddziału Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego Jerzy Stożyński. Inicjatywa poselska SPRING-u polega na tworzeniu lokalnych i terenowych ośrodków wspomagających prywatyzację. Podczas spotkania wymieniano doświadczenia, dyskutowano o problemach przekształceń własnościowych.

25 października

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tychach podjęta została uchwała o zmianie budżetu miasta. Kasie miejskiej zabrakło pieniędzy na wydatki bieżące związane z czyszczeniem ulic, oświetleniem miasta, akcją zimową i innymi usługami komunalnymi. Budżet powinien być zwiększony o kwotę 4 mld 624 mln złotych.

26 października

W Urzędzie Miejskim w Tychach odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem Senatu Andrzejem Wielowieyskim. Licznie przybyli mieszkańcy miasta, działacze polityczni oraz władze miasta. Spotkanie obfitowało w ostre polemiki.

Dyrektorem tyskiego zakładu Fabryki Samochodów Małolitrażowych w drodze konkursu został Andrzej Stokłosa.

Zainaugurowano rok kulturalny 1990/91. W Teatrze Małym odbył się koncert zespołów artystycznych z MDK 1 w MDK 2 przy ul. Elfów otwarto wystawę twórczości dziecięcej. W obu uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miejskich.

W Galerii Sztuki "Miriam" miała miejsce wystawa malarstwa i plakatu Michała Klisia, absolwenta wydziału grafiki w Katowicach krakowskiej ASP.

W tyskim salonie BWA otwarto wystawę "Muzyka w malarstwie", która była pokłosiem konkursu. Ekspozycja towarzyszyła "Śląskiej Jesieni Gitarowej".

Zespół Szkół Górniczych w Tychach zorganizował wojewódzki turniej badmintona.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.