Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Gmina Miasta Tychy w partnerstwie z Gminą Wyry realizuje projekt, zakładający udzielenie mieszkańcom grantów na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i elektryczną: instalacje fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej, systemy zarządzania energią z OZE. Ponadto, zaplanowano również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, w ramach której realizowane będą działania upowszechniające wiedzę na temat OZE (doradztwo techniczne dla mieszkańców, prelekcje dla dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne). W ramach działań proekologicznych zaplanowano montaż ławek fotowoltaicznych oraz przekazanie mieszkańcom biorącym udział w projekcie kompostowników i drzew antysmogowych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co wpłynie na poprawę efektywności energetycznej na obszarze realizacji projektu, ale też całego regionu. Przedsięwzięcie przyczyni się m.in. do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła, generującą zanieczyszczenie powietrza, do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i promowania zastosowania infrastruktury, odpornej na zmiany klimatu.

Całkowita wartość projektu: 109 557 555,75 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 83 711 578,57 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.