Informacje na temat miejskiego programu „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”.

DRUGI NABÓR DO PROGRAMU IN VITRO W TYCHACH

I. Realizator Programu in vitro wybrany przez miasto Tychy

Klinika InviMed - Europejskie Centrum Macierzyństwa, ul. Piotrowicka 83, 40-724 Katowice

II. Kto może skorzystać z Programu in vitro w Tychach

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

III. Zasady zgodnie, z którymi będzie realizowany Program in vitro w Tychach

 1. O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków) w miarę dostępności miejsc, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.
 2. Kryteria wykluczenia z udziału w Programie stanowią zapisy zgodne z punktem III.2 programu polityki zdrowotnej pn.:Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego-In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”
 3. Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.
 4. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora oraz w zależności od sytuacji klinicznej pary przeprowadzenie:

a) Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

   • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
   • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
   • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności 

    (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);

   • punkcja pęcherzyków jajnikowych;
   • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
   • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
   • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
   • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

b) Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów :

   • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
   • dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
   • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
   • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
   • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
   • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

c) Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

   • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
   • dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
   • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
   • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

WAŻNE INFORMACJE

Program umożliwia dofinansowanie jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka zakwalifikowanym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wyczerpane. Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów.

Para może skorzystać z jednokrotnego dofinasowania w ramach Programu.

Program skierowany jest wyłącznie do osób (par) zamieszkałych na terenie miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie przed zakończeniem leczenia z przyczyn niemedycznych, para zobowiązana będzie sfinansować przeprowadzone procedury z własnych środków finansowych.

Koszty przechowywania kriokonserwowanych zarodków i /lub oocytów powstałych w efekcie przeprowadzonej w ramach Programu procedury zapłodnienia pozaustrojowego, a także koszt późniejszego kriotransferu zarodków nie będą objęte dofinasowaniem w ramach Programu i pozostaną kosztami własnymi pacjentów.

W ramach podpisanej w sierpniu umowy z programu skorzystać może 17 par. 

IV. Jak zapisać się do programu in vitro w Tychach

Kiedy? Zapisy do Programu rozpoczynają się od  7 września  2023 roku od godziny 9.00  - 15.00.

Gdzie? Siedziba Kliniki InviMed - Europejskie Centrum Macierzyństwa, ul. Piotrowicka 83, 40-724 Katowice

Co należy przygotować i zabrać ze sobą:

     • Wypełniony i podpisany przez parę osób starających się skorzystać z Programu wniosek o objęcie dofinansowaniem w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” (do pobrania poniżej).
     • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (do pobrania poniżej).
     • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
     • Pierwsza strona zeznania podatkowego (PIT) potwierdzająca rozliczenie podatku od dochodów osobistych w Tychach przez parę osób starających się skorzystać z Programu.

WAŻNE:

O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (w ramach podpisanej w sierpniu umowy z programu może skorzystać 17 par).

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu: p. Magdalena Błaszków, pod numerem telefonu 694 470 200 w godzinach od 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.

I. Realizator Programu in vitro wybrany przez miasto Tychy

Klinika InviMed - Europejskie Centrum Macierzyństwa, ul. Piotrowicka 83, 40-724 Katowice

II. Kto może skorzystać z Programu in vitro w Tychach

Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (w/g rocznika urodzenia);
 • spełniają określone ustawą warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
 • są mieszkańcami miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

III. Zasady zgodnie, z którymi będzie realizowany Program in vitro w Tychach

 1. O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych wniosków) w miarę dostępności miejsc, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów włączenia i braku kryteriów wykluczających z Programu.
 2. Kryteria wykluczenia z udziału w Programie stanowią zapisy zgodne z punktem III.2 programu polityki zdrowotnej pn.:Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego-In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”
 3. Każda para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.
 4. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do Programu przez Realizatora oraz w zależności od sytuacji klinicznej pary przeprowadzenie:

a) Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

   • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
   • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
   • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności 

    (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);

   • punkcja pęcherzyków jajnikowych;
   • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
   • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
   • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
   • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

b) Procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów :

   • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
   • dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
   • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
   • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
   • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
   • kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, które nie zostały transferowane do jamy macicy w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

c) Procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie) powinna objąć przeprowadzenie przynajmniej następujących elementów:

   • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym w szczególności wymaganych ustawowo badań;
   • dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
   • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
   • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

WAŻNE INFORMACJE

Program umożliwia dofinansowanie jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka zakwalifikowanym parom, u których zdiagnozowano niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wyczerpane. Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 100% kosztów.

Para może skorzystać z jednokrotnego dofinasowania w ramach Programu.

Program skierowany jest wyłącznie do osób (par) zamieszkałych na terenie miasta Tychy oraz rozliczają podatek od dochodów osobistych (PIT) w Tychach.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie przed zakończeniem leczenia z przyczyn niemedycznych, para zobowiązana będzie sfinansować przeprowadzone procedury z własnych środków finansowych.

Koszty przechowywania kriokonserwowanych zarodków i /lub oocytów powstałych w efekcie przeprowadzonej w ramach Programu procedury zapłodnienia pozaustrojowego, a także koszt późniejszego kriotransferu zarodków nie będą objęte dofinasowaniem w ramach Programu i pozostaną kosztami własnymi pacjentów.

W 2023 roku z Programu może skorzystać 25 par.

IV. Jak zapisać się do programu in vitro w Tychach

Kiedy? Zapisy do Programu rozpoczynają się od 18 kwietnia 2023 roku od godziny 9.00  - 15.00.

Gdzie? Siedziba Kliniki InviMed - Europejskie Centrum Macierzyństwa, ul. Piotrowicka 83, 40-724 Katowice

Co należy przygotować i zabrać ze sobą:

     • Wypełniony i podpisany przez parę osób starających się skorzystać z Programu wniosek o objęcie dofinansowaniem w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025” (do pobrania poniżej).
     • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (do pobrania poniżej).
     • Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
     • Pierwsza strona zeznania podatkowego (PIT) potwierdzająca rozliczenie podatku od dochodów osobistych w Tychach przez parę osób starających się skorzystać z Programu.

WAŻNE:

O kwalifikacji do Programu decyduje kolejność zgłoszeń (w 2023 roku z Programu może skorzystać 25 par).

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu: p. Natalia Graba, pod numerem telefonu 694 470 200 w godzinach od 8-18.00 od poniedziałku do piątku.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.