17 października 2022 14:06

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 100 uczniów z Ukrainy, którzy wyemigrowali do Polski w związku atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do tyskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu ICT (100 sztuk laptopów z oprogramowaniem), z którego będą oni mogli korzystać w procesie edukacyjnym.

Realizacja projektu pozwoli na zniwelowanie barier edukacyjnych, społecznych i osobistych uczniów, na osiąganie wyższych wyników w nauce i ułatwi dostępność do wysokiej jakości edukacji ogólnej. Wykorzystanie zakupionego sprzętu korzystnie wpłynie na motywację uczniów do nauki i jakość pracy nauczycieli.

Termin realizacji: 2022-2023

Wartość całkowita: 500 000,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 425 000,00 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.