Aby zidentyfikować rzeczywiste potrzeby miasta na najbliższą dekadę oraz określić cele, priorytety i kierunki działań nowej strategii, w okresie od kwietnia do czerwca 2022 roku przeprowadzono cykl warsztatów strategicznych w obszarze edukacji.

Moderatorami spotkań byli przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali m.in. pracownicy Urzędu Miasta Tychy i jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, radni, przedstawiciele sektora NGO, przedsiębiorcy, reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rad Osiedli. Zostali oni przyporządkowani  do poszczególnych obszarów na podstawie wiedzy merytorycznej, pracy zawodowej i doświadczenia.

Spotkania zostały podzielone na następujące obszary tematyczne:

  • społeczny,
  • funkcjonalno-przestrzenny,
  • edukacja,
  • kultura i sport.

Warsztaty strategiczne w obszarze edukacji odbyły się 21 kwietnia br. w godzinach 11:30 – 13:30. Wzięli w nich udział przedstawiciele Miejskiego Centrum Oświaty, Żłobka Miejskiego oraz Rady Dyrektorów Publicznych Szkół i Placówek Oświatowych.

Wnioski, które udało się wypracować, dotyczyły m.in. konieczności podniesienia jakości nauczania w szkołach ponadpodstawowych, wzrostu kompetencji kluczowych uczniów na wszystkich szczeblach edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych, matematycznych, naukowo-technicznych oraz kompetencji społeczno-obywatelskich, innowacyjności i przedsiębiorczości. Ponadto, uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na konieczność zintensyfikowania promocji szkolnictwa zawodowego, profesjonalnego doradztwa zawodowego w VII i VIII klasach szkoły podstawowej, bieżącego dostosowywania wyposażenia pracowni i laboratoriów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do zmieniających się trendów na rynku pracy/edukacji, podjęcie współpracy z przedsiębiorcami.

POWRÓT DO STRONY STRATEGIA 2030+

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.