Aby zidentyfikować rzeczywiste potrzeby miasta na najbliższą dekadę oraz określić cele, priorytety i kierunki działań nowej strategii, w okresie od kwietnia do czerwca 2022 roku przeprowadzono cykl warsztatów strategicznych w obszarze społecznym.

Moderatorami spotkań byli przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali m.in. pracownicy Urzędu Miasta Tychy i jednostek organizacyjnych, spółek miejskich, radni, przedstawiciele sektora NGO, przedsiębiorcy, reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rad Osiedli. Zostali oni przyporządkowani  do poszczególnych obszarów na podstawie wiedzy merytorycznej, pracy zawodowej i doświadczenia.

Spotkania zostały podzielone na następujące obszary tematyczne:

  • społeczny,
  • funkcjonalno-przestrzenny,
  • edukacja,
  • kultura i sport.

Warsztaty w obszarze społecznym odbyły się 21 kwietnia br. w  godzinach od 9.00 – 15.30. Wzięli w nich udział przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze.

Wśród kwestii poruszanych podczas spotkania znalazły się m.in.: konieczność wypracowania i przestrzegania w mieście standardów dostępności, likwidacja barier architektonicznych, organizacja szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji dla opiekunów i wolontariuszy pracujących z seniorem, utworzenie mieszkań chronionych dla osób starszych, zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w społeczności lokalnej w formach środowiskowych. Wyzwania, na które uczestnicy w zwrócili uwagę to także m.in. niewystarczająca liczba rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego oraz konieczność zwiększenia działań świadomościowych, promujących rodzicielstwo zastępcze.

POWRÓT DO STRONY STRATEGIA 2030+

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.