29 grudnia 2021 10:58

Przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa (Trzy rodzaje działalności: PKD 56.30.Z, PKD 93.29.A, PKD 93.29.Z), mogą ubiegać się o pakiet osłonowy.

W skład pakietu wchodzą:

  • ponowne świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł– przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego;
  • jednokrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 5000 zł – w przypadku gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym;
  • zwolnienia ze składek ZUS za grudzień 2021 r. – przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.  Przedsiębiorca może zostać zwolniony z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2021 r.,

Terminy składania wniosków:

  • o zwolnienie z opłacenia składek ZUS - od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r.
  • o jednokrotną dotację - od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r.
  • o świadczenie postojowe - od 17 stycznia 2022 r.

Gdzie złożyć wniosek:

  • Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i przyznanie świadczenia postojowego należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
  • Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Źródło: www.gov.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.