15 lipca 2021 11:23

Dotacje z ZUS 2021 to program prewencji wypadkowej, dzięki któremu firmy mogą otrzymać z ZUS dofinansowanie na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Dotacje z ZUS to nawet 140 tys. zł dla małych i 500 tys. zł dla dużych firm. Celem konkursu ogłaszanego w ramach programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Projekt zgłoszony do konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

 • mikroklimatu (gorący lub zimny);
 • czynników chemicznych i pyłów;
 • czynników biologicznych;
 • czynników mechanicznych;
 • czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
 • hałasu;
 • ogólnych i miejscowych drgań;
 • niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
 • promieniowania jonizującego;
 • promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
 • pola elektromagnetycznego;
 • obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

Do konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,

postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

 • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji o dotacjach ZUS w 2021 roku dla Twojej firmy; https://dotacjezus.pl/wniosek_zus_bhp/

Wnioski w konkursie na 2021 rok można składać jak co roku pod koniec lipca. Wniosek
z dołączoną niezbędną dokumentacją należy złożyć zarówno elektronicznie jak i w wersji papierowej.

Dane do kontaktu: telefon 22 376 22 20, e-mail kontakt@dotacjezus.pl

Źródło: https://dotacjezus.pl/

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.