29 stycznia 2021, 13:30:0

Od 7 do 22 grudnia 2020 roku przeprowadzony został nabór uzupełniający do projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły łącznie 403 wnioski, 214 z nich zostało zaopiniowanych pozytywnie, a 83 zostały zakwalifikowane do realizacji. Pozostałe wnioski trafią na listę rezerwową.

Wszystkie złożone wnioski poddane zostały ocenie formalno – merytorycznej, zgodnie z Regulaminem programu oraz w oparciu o kartę oceny, której wzór stanowi załącznik nr 14 do Regulaminu.

Pozytywnie zweryfikowano 214 wniosków, z czego 83 zostało zakwalifikowanych do realizacji. Pozostałe będą stanowić listę rezerwową.

Z przyczyn formalnych i merytorycznych negatywnie zweryfikowano łącznie 189 wniosków.

Każdy mieszkaniec negatywnie zweryfikowany otrzyma listowne powiadomienie o powodach odrzucenia jego wniosku.

W związku z tym, że w ramach przeprowadzonego naboru uzupełniającego nie wpłynęła wystarczająca liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków na instalacje solarne, pompy ciepła co+c.w.u., pompy ciepła c.w.u. oraz kotły na biomasę, zostanie ogłoszony kolejny nabór uzupełniający. O jego terminie poinformujemy wkrótce.

Co istotne, osoby negatywnie zweryfikowane w przeprowadzonym naborze uzupełniającym mogą wziąć udział w kolejnym naborze.

Osoby, które złożyły deklaracje udziału w projekcie listownie (w ten sposób wpłynęło 16 wniosków) otrzymają pisemną informację o podjętej decyzji w tej sprawie . Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski osobiście znajdą wyniki w tabelce poniżej (zgodnie z numerem ID).

Projekt grantowy „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×