7 stycznia 2021 16:14

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego 120 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Projekt zakłada zmniejszenie dysproporcji
w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz likwidację braków rozwojowych poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, wprowadzenie do szkoły zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, w tym z elementami innowacyjności przedsiębiorczości, umiejętności posługiwania się językami obcymi, zajęć opartych na metodzie eksperymentu. Ponadto, placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt TIK i atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Wykorzystanie pomocy na zajęciach zwiększy ich atrakcyjność, korzystnie wpłynie na motywację uczniów do nauki
i jakość pracy nauczycieli. Realizacja projektu przyczyni się do niwelowania barier edukacyjnych, społecznych i osobistych uczniów. Ponadto, zakłada się aktywną współpracę nauczycieli i rodziców m.in. poprzez wymianę doświadczeń, związanych z efektami pracy
w ramach dodatkowych zajęć.

Beneficjent: Gmina Miasta Tychy

Termin realizacji : 2020-2022

Wartość całkowita : 239 345,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej : 203 443,25 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.