Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną.  

Planowany do przebudowy i rozbudowy budynek byłej szkoły zlokalizowany jest w Tychach, przy ul. Oświęcimskiej 256 w obrębie Urbanowice. Obiekt ten składa się z dwóch części o różnych wysokościach i różnych poziomach stropów wewnętrznych. Wyższa część została wybudowana w 1830 roku, natomiast niższa w 1906. Obecnie budynek jest nieużytkowany.

Projekt zakłada budowę 30 mieszkań komunalnych o średniej pow. 59 m2 (8-M2, 17-M3, 4-M4, 1-M5) wraz z 54 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowano z uwzględnieniem nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań technologicznych oraz udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami. Zaprojektowano retencję wód opadowych z całego budynku. Wody opadowe zostaną wtórnie wykorzystane w ramach inwestycji, a jedynie ich nadmiar będzie stopniowo odprowadzany.

Rezultat inwestycji będzie dostępny dla wszystkich osób, w tym również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych do wszystkich kondygnacji budynku za pomocą dodatkowych urządzeń technicznych w ramach przebudowanych klatek schodowych. Dla tej grupy zapewniono również odpowiedną szerokość drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz wystarczającą przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach. W budynku zrezygnowano z projektowania progów w drzwiach i ograniczono ich wysokość w drzwiach balkonowych. Przewidziano odpowiednie oznakowanie stopni w budynku ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym. Ponadto, przewidziano instalację systemu informacji wizualnej i dotykowej, z oznaczeniem głównych ciągów komunikacyjnych, wyjść i numeracji mieszkań. Posadzki i wyposażenie stolarki/ślusarki dostosowane zostanie dla osób korzystających z psa asystującego.

Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, których dochody uniemożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Przedsięwzięcie wpłynie też na poprawę warunków mieszkaniowych Tyszan, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, zwiększenie efektywności energetycznej. Budowa mieszkań komunalnych, dostępnych cenowo, o wysokim standardzie technicznym i estetycznej architekturze zwiększy dostęp do mieszkań wielorodzinnych, ograniczając zjawisko wykluczenia społecznego.

Termin realizacji: 2021-2022

Wartość projektu: 11 966 655 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 8 000 000  PLN

Powrót na stronę Dofinansowanie krajowe>>

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.