Działania Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

PODSTAWA PRAWNA OKREŚLAJĄCA ORGANIZACJĘ ORAZ TRYB DZIAŁANIA RADY

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

CZYM ZAJMUJE SIĘ POWIATOWA RADA?

 • uaktywnia przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw;

 • opiniuje projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • ocenia realizacje programów;

 • opiniuje projekty uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

ILE TRWA KADENCJA RADY?

 • Powiatowa Rada powoływana jest co 4 lata przez Prezydenta Miasta Tychy.

 • Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

KIM SĄ CZŁONKOWIE RADY?

 • Radę tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz dwóch członków.

 • Członkowie Powiatowej Rady kadencji w latach 2019-2024:

 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

 • Kierownik Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • Dyrektor Ośrodka św. Faustyna w Tychach

 • Członek Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tychach.

Powrót na stronę Niepełnosprawni w Tychach

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.