30 października 2020 11:35

Misją Programu jest prowadzenie skutecznej polityki senioralnej opartej na poszanowaniu godności, dialogu i partycypacji społecznej mieszkańców.

Podstawą do opracowania Programu Polityki Senioralnej Miasta Tychy na lata 2020 – 2027 były badania ankietowe przeprowadzone wśród seniorów naszego miasta w 2018 r. oraz spotkania z przedstawicielami tyskich środowisk senioralnych i miejskich instytucji samorządowych.

Misją Programu jest prowadzenie skutecznej polityki senioralnej opartej na poszanowaniu godności, dialogu i partycypacji społecznej mieszkańców. Dzięki takiemu nastawieniu autorzy mają nadzieję na rozbudowę sieci wsparcia dla seniorów oraz ich skuteczną aktywizację poprzez realizację działań z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów i potencjałów miejskich instytucji oraz otoczenia społecznego.

Program Polityki Senioralnej zawiera szczegółowy opis przyjętych zagadnień oraz opiera się na 5 głównych działaniach:

  1. Budowaniu lokalnej sieci wsparcia dla osób starszych i ich rodzin.

  2. Podnoszeniu kompetencji cywilizacyjnych seniorów oraz wdrażaniu idei uczenia się przez całe życie.

  3. Wspieraniu przedsięwzięć na rzecz kształtowania świadomości społecznej dotyczącej starości i procesu starzenia się.

  4. Wspieraniu uczestnictwa w życiu społecznym oraz wszelkich form aktywności.

  5. Promowaniu prozdrowotnego stylu życia oraz wspieraniu działań służących utrzymaniu niezależności i zdrowia osób starszych.

Działania te składają się z konkretnych przedsięwzięć, dla których określono: źródła finansowania, realizatorów, czas realizacji oraz wskaźniki stanowiące podstawę monitoringu i ewaluacji zakresu ich realizacji. W latach 2020 - 2027 będzie prowadzony stały monitoring działań wynikających z Programu , a po jego zakończeniu dokona zostanie ewaluacja osiągniętych rezultatów.

Link do programu: BIP.

Powrót na stronę SENIORZY.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.