30 października 2020 11:24

Domy Pomocy Społecznej (DPS) są instytucjonalną formą pomocy skierowaną do osób, które z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować we własnym środowisku i wymagają całodobowej opieki.

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających. Są to m.in.: usługi bytowe (dot. miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, a także utrzymania czystości); usługi opiekuńcze (takie jak: udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych, udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego, pielęgnacja, opieka higieniczna, kontakt z otoczeniem, organizacja czasu wolnego); usługi wspomagające i edukacyjne (m.in.: umożliwianie udziału w terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i społecznej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwianie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie przestrzegania praw mieszkańca oraz dostępu do informacji o tych prawach).

Osoby, które zgłaszają chęć zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej powinny osobiście lub z pomocą rodziny, zgłosić się do pracownika socjalnego z rejonu (w miejscu stałego zameldowania). Pracownik socjalny, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, kieruje dokumentację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wydaje decyzję o skierowaniu do DPS.

Pobyt w DPS finansowany jest przez osobę skierowaną, jednak nie więcej niż do 70% uzyskanego dochodu. W pozostałych kosztach pobytu uczestniczą: rodzina oraz gmina, gdy środki pensjonariusza i jego rodziny nie wystarczają na zabezpieczenie wszystkich kosztów. Wysokość ponoszonych opłat ustalana jest wspólnie z pracownikiem socjalnym i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny.

  • Dom Pomocy Społecznej św. Anna dla osób starszych przy ul. Kopernika 6, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Dom Pomocy Społecznej św. Anna powstał w 2000 roku. Obecnie placówkę zamieszkują 54 osoby, którymi opiekuje się wykwalifikowany personel, w celu zapewnienia kompleksowego zaspokojenia potrzeb mieszkańców

     

Dom Pomocy Społecznej św. Anna Tychach, ul. Kopernika 6, tel.: 32 328 25 25 do 6, www.dpsannatychy.caritas.pl, e-maila: dpsanna@op.pl

  • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych przy ul. Żorskiej 17, prowadzony przez Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach. Dom Pomocy Społecznej „Dom Hospicyjny” rozpoczął działalność w 2017 roku. Obecnie przeznaczony jest dla 16 osób przewlekle chorych.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych, ul. Żorska 17,tel.: 32 783 28 30, www.hospicjum.tychy.pl, e-mail biuro@hospicjum.tychy.pl

Powrót na stronę SENIORZY.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.