28 października 2020 10:40

Informacje o Narodowym Funduszu Zdrowia - przydatne dane kontaktowe, najważniejsze informacje.

  TELEFON MAIL WWW

SEKCJA OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH

Grota-Roweckiego 42

43-100 Tychy  

PUNKT OBSŁUGI ŚLĄSKIEGO OW NFZ

ul. Stanisława Kossutha 13

40-844 Katowice

800 190 590 tip@nfz.gov.pl
kancelaria@nfz-katowice.pl
www.nfz-katowice.pl


INFORMATOR O TERMINACH LECZENIA 

Listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

SKARGI I WNIOSKI (NFZ)

Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do:

 • dyrektora szpitala,/kierownika przychodni,

 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy

 • Okręgowej Izby Lekarskiej

 • Rzecznika Praw Pacjenta.

Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia .

PRZEDMIOTEM SKARGI MOŻE BYĆ M.IN.:

 • naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;

 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz;

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

PRZEDMIOTEM WNIOSKU MOŻE BYĆ:

 • sprawy ulepszenia organizacji,

 • wzmocnienia praworządności,

 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

 • sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

JAK ZŁOZYĆ PISMO?

 • bezpośrednio w siedzibie Śląskiego OW NFZ

ul. Kossutha 13 w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00.

Dodatkowo pracownicy Działu Skarg i Wniosków przyjmują interesantów zgłaszających się osobiście w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 18.00. (Biuro Obsługi Ubezpieczonych, budynek B, pok. 0.18).

 • w delegaturach (Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik, Piekary Śląskie)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00,

 • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,

 • przesłać skargę na adres e-mail

(w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.)

 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

CO POWINNO ZAWIERAC PISMO?

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),

 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,

 • precyzyjny opis zdarzenia,

 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

I CO DALEJ?

Czekaj na pisemną informację o sposobie rozpatrzenia skargi. Każda skarga jest na wstępie analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego kierowana jest prośba do świadczeniodawcy o złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w danej sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy.

Dział Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ: 32 735 05 45.

Powrót na stronę ZDROWIE 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.