20 października 2020 13:13

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Projekt zakłada modernizację stanowisk pracy pracowników Urzędu Miasta Tychy, tj. zakup ergonomicznego wyposażenia:

  • 295 sztuk ergonomicznych krzeseł biurowych o ponadstandardowych parametrach,

  • 28 sztuk ergonomicznych biurek z regulacją wysokości, pozwalającą na indywidualne dostosowane do wzrostu i postury pracowników,

  • 138 sztuk podnóżków,

  • 271 sztuk ergonomicznych klawiatur, sprzyjających naturalnemu, swobodnemu ułożeniu dłoni i nadgarstków,

  • 201 sztuk podkładek pod nadgarstki, zapewniających neutralne ułożenie dłoni oraz właściwy kąt między dłonią i przedramieniem podczas pracy z myszką komputerową,

  • 262 sztuki ergonomicznych monitorów, dostosowanych do potrzeb pracy biurowej, sprzyjających eliminowaniu czynników, związanych ze zmęczeniem oczu.

Ponadto, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu ergonomii i higieny pracy, profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Działania te, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników, przyczynią się do poprawy ergonomii pracy, wpłyną na wydłużenie aktywności zawodowej osób objętych wsparciem, wydajność, efektywność
i jakość pracy, zmniejszenie absencji z przyczyn zdrowotnych. Wsparciem objętych zostanie 326 pracowników.

Termin realizacji: 2020 – 2021
Koszt całkowity: 1 055 877,60 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 897 495,96
 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.