25 września 2020 8:32

W ramach projektu wybudowany zostanie kompleksowy system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym objętych będzie blisko 40 skrzyżowań – większość z nich zostanie całkowicie przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, zanieczyszczeń i hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów. Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Będzie możliwy pomiar masy pojazdów w ruchu, bez konieczności zatrzymania lub redukcji prędkości samochodów. 

Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się degradacja sieci drogowej. ITS wpłynie na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach. W razie opóźnienia system sterowania ruchem drogowym będzie mógł wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia spodziewane jest osiągnięcie trzech kluczowych efektów:

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
 • poprawa konkurencyjności czasowej komunikacji publiczne,
 • redukcja wypadków i kolizji drogowych.

Ponadto, realizacja przedsięwzięcia w zamierzonym kształcie przyczyni się do osiągnięcia korzyści społeczno-ekonomicznych:

 • poprawy funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej (autobusowej i trolejbusowej) poprzez wprowadzenie priorytetu przejazdu na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
 • redukcji zużycia energii elektrycznej i paliw płynnych,
 • wykorzystania oznakowania o zmiennej treści (VMS) do informowania o utrudnieniach w ruchu, aktualnych warunkach ruchu na wybranych odcinkach, informowanie o zalecanych trasach alternatywnych za pomocą komunikatów tekstowych oraz graficznych,
 • wspomagania utrzymania zimowego dróg i możliwość natychmiastowej reakcji, poprzez gromadzenie informacji o drogowych warunkach meteorologicznych,
 • wykorzystania systemu dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu (WIM) do wspomagania pracy Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) na drogach krajowych DK-1 , DK-86 i DK-44 oraz wykrywania pojazdów ponadnormatywnych (pomiar między innymi nacisków osi, masy całkowitej, profilu 3D pojazdu),
 • zastosowania dynamicznej informacji parkingowej umożliwiającej wyświetlanie ilości wolnych miejsc na wskazanych parkingach drogowych – nieocenione będzie działanie systemu w codziennych podróżach do centrum miasta celem załatwienia bieżących spraw (w urzędach, obiektach użyteczności publicznej itp.) oraz podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych, kiedy przybywający będą mieć bieżącą informację o parkingach, na których są wolne miejsca, co zapobiegnie niepotrzebnemu przemieszczaniu się po mieście w poszukiwaniu parkingu,
 • integracji systemu parkingowego z istniejącymi parkingami P&R oraz parkometrami wykonanymi w ramach przedsięwzięcia „Śląska Karta Usług Publicznych,
 • detekcji i rejestracji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle na wybranych skrzyżowaniach,
 • odcinkowego pomiaru prędkości w pięciu ciągach drogowych,
 • monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym,
 • doświetlenia przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych, tarcz skrzyżowań – wpływ na bezpieczeństwo, szczególnie niechronionych użytkowników dróg,
 • wdrożenia systemu tablic e-papier na wybranych przystankach,
 • wideo-monitorowania skrzyżowań drogowych,
 • udostępnienia podsystemu planowania podróży oraz informowania o aktualnych warunkach ruch poprzez internetowe platformy informacyjne i aplikacje mobilne. 

Termin realizacji: do 2022

Wartość projektu: 117 412 357,23 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 84 547 190,40 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 13 070 906,00  PLN

Powrót na stronę Dofinansowanie krajowe>>

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.