19 sierpnia 2020 10:20

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

W ramach projektu planowany jest zakup i montaż 960 sztuk instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE) w/na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych lub na gruncie. W 648 lokalizacjach zamontowanych zostanie:

  • 647 szt. instalacji fotowoltaicznych,

  • 97 szt. instalacji solarnych,

  • 199 szt. powietrznych pomp ciepła do centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej,

  • 17 szt. kotłów na biomasę.

Program zakłada możliwość skorzystania z więcej niż jednego rodzaju instalacji, np. paneli fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zidentyfikowane przez gminę problemy, m.in. niską efektywność energetyczną w mieszkalnictwie jednorodzinnym, wysokie koszty dostaw energii, niski poziom wykorzystania OZE przez mieszkańców.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza i stanu środowiska, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła. Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, podniesienie komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrost ich świadomości na temat działań proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu umożliwi promocję regionu jako miejsca przyjaznego dla środowiska i inwestującego w nowoczesne technologie ekologiczne, dbającego przy tym o przyszłość energetyczną i ochronę środowiska.

Poprzez efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, projekt będzie wpływał pozytywnie na stan środowiska naturalnego i przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Tychach.

Termin realizacji: 2020 – 2021
Koszt całkowity: 23 233 551,50 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 20 562 052,07 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.