Sprawdź, w jaki sposób funkcjonuje system odbioru odpadów komunalnych w Tychach.

Od 1 stycznia 2021 r. w Tychach obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku, określający szczegółowe zasady gospodarowania odpadami.

Obecnie w Tychach obowiązuje ulga polegająca na tym, że miesięczna stawka opłaty za wywóz śmieci za piątą i każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym to 1 zł. Ulga ta,  zgodnie z przyjętymi uchwałami,  zostanie zastąpiona 20% zwolnieniem z opłaty dla tych mieszkańców, którzy są objęci Kartą Dużej Rodziny. Dodatkowo, dla właścicieli domów jednorodzinnych, zostanie wprowadzona nowa zniżka w wysokości 2 złotych od osoby. Warunkiem skorzystania z tej bonifikaty będzie kompostowanie bioodpadów kuchennych i odpadów zielonych we własnych kompostownikach.

Zgodnie z przyjętymi w maju uchwałami właściciele nieruchomości, posiadający podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, będą mogli złożyć deklarację przez internet. Dodatkowo zmieniono formularz deklaracji, wprowadzając rubryki, dotyczące nowych ulg.  Aby ułatwić zarządcom nieruchomości weryfikację liczby osób faktycznie zamieszkałych, zmieniono również treść jednego z załączników oraz oświadczenia składanego przez właścicieli lokali.

W ramach opłaty za wywóz śmieci, odpady pochodzenia remontowo-budowlanego będzie można dostarczyć, tak jak do tej pory, do jednego z dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK -ów). Zmieni się jednak limit  – w danym roku kalendarzowym będzie można bezpłatnie oddać 1 tonę odpadów pochodzenia remontowo-budowlanego oraz 0,5 tony odpadów wielkogabarytowych.

Zmiany dotyczące częstotliwości odbioru odpadów z altan śmietnikowych,  wielkości pojemników czy standardów czystości miasto ustaliło na podstawie analiz i uwag  zgłaszanych m.in. przez zarządców  nieruchomości, uwzględniając wymagania ustawowe. Zgodnie z nowym Regulaminem, zarządcy nieruchomości będą mogli zamówić do altan śmietnikowych pojemniki o minimalnej wartości 120 litrów. W zabudowie wielorodzinnej zwiększy się m.in. częstotliwość odbioru odpadów selektywnie zbieranych. Natomiast w zabudowie jednorodzinnej zwiększy się liczba worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Miasto zapewni także dezynfekcję pojemników na odpady co najmniej dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym). Dodatkowo, w zabudowie wielorodzinnej, pojemniki na odpady bio będą dezynfekowane co najmniej jeden raz w miesiącu. Dezynfekcja nie będzie dotyczyć pojemników na popiół.

Zgodnie z nowelizacją ustawy ROD-y będą traktowane jako nieruchomości niezamieszkałe. Oznacza to, że  nie rozliczą się już one ryczałtowo, ale z ilości faktycznie wygenerowanych odpadów. Nowelizacja ustawy nałożyła na ogródki działkowe również obowiązek segregowania odpadów. Dlatego nieruchomość, na której znajdują się ROD-y, będzie musiała być wyposażona w pojemniki na odpady segregowane.

 

Powrót na stronę  ODPADY.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.