1 kwietnia 2020 11:25

Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
Zakres przedsięwzięcia obejmował:
⦁ docieplenie ścian zewnętrznych,
⦁ izolację i docieplenie ścian piwnicznych oraz fundamentowych,
⦁ docieplenie stropodachu,
⦁ odtworzenie instalacji odgromowej budynku,
⦁ wymianę instalacji c.o. i grzejników wraz z robotami odtworzeniowymi malarskimi i posadzkarskimi,
⦁ modernizację węzła cieplnego wraz z pomieszczeniem,
⦁ wymianę opraw oświetleniowych na LED w części dydaktyczno-sportowej oraz oświetlenia zewnętrznego,
⦁ montaż wentylacji mechanicznej (sala gimnastyczna, kuchnia, pomieszczenie węzła cieplnego),
⦁ wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz parapetów,
⦁ przebudowę i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpiła roczna redukcja emisji CO2 o 432,23 t/rok, a PM10 o 3,43765 t/rok.

Termin realizacji: do 2021 r.
Koszt całkowity: : 6 543 186,45 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 4 428 745,16 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.