6 listopada 2019, 13:21:24

O zgłoszeniach dotyczących przemocy i prowadzonych przez Policję działaniach opowiada Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tychach asp. szt. Barbara Kołodziejczyk.

- To już drugi tydzień Kampanii 19 dni przeciwko krzywdzeniu i przemocy wobec dzieci i młodzieży. Jakie jest zdanie Policji na temat tego typu akcji społecznych?

Barbara Kołodziejczyk - Nie od dziś wiadomo, że „lepiej zapobiegać niż leczyć” dlatego w każdej strefie życia czy to dotyczącej przemocy czy na przykład bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka. Dzięki różnym kampaniom społecznym do wielu ludzi trafiają informacje dotyczące tego, jak poradzić sobie z danym problemem lub gdzie szukać pomocy. Oczywiście policjanci wspierają tego rodzaju akcje. Przypomnę także o trwającej Kampanii „Nie reagujesz-akceptujesz”. Ma ona na celu ograniczenie liczby przestępstw i zachowań niezgodnych z prawem, głównie poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz wzmocnienie reakcji mieszkańców na przypadki naruszenia prawa.

- Co zrobić, gdy słyszymy płacz dziecka za ścianą? Czy powinniśmy ingerować w życie słabo nam znanej rodziny?

Barbara Kołodziejczyk - Zawsze jeśli mamy podejrzenia, że dzieciom dzieje się krzywda -powinniśmy zareagować. Od tego są odpowiednie służby, aby sprawdzić, co się dzieje. Nie ma znaczenia czy rodzinę znamy czy też nie. Zgłoszenia mogą być anonimowe, policjanci zawsze podejmują interwencję. Należy jednak pamiętać, że interwencja jest doraźną pomocą, w której istnieje zagrożenie życia bądź zdrowia. W przypadku anonimowych zgłoszeń mundurowi mogą pojawić się na miejscu i nie ujawnić żadnych nieprawidłowości, bo wszystkie ślady zostaną zatarte, a właściciel powie, że nic się nie dzieje i nikt nie potrzebuje pomocy. W tego typu sprawach bardzo  ważni są świadkowie. Jeśli mamy obawy i według nas sytuacja jest niepokojąca czy podejrzana można także skontaktować się z dzielnicowym i omówić sprawę. Przy zgłoszeniu należy przedstawić jak najwięcej szczegółów. Policjanci w prowadzonych postępowaniach opierają się na zeznaniach świadków oraz zgromadzonym materiale dowodowym.

- Pod jaki numer dzwonić: na Straż Miejską, Policję  czy do MOPSu?

Barbara Kołodziejczyk - Numer alarmowy 112- należy wybierać w sytuacjach alarmowych, w których niezbędna jest pomoc Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego i gdy wymagane są natychmiastowe działania tych służb. Rozmowę prowadzi się z operatorem. Pamiętajmy, że jeśli nie mamy do czynienia z nagłą, wymagającą natychmiastowej interwencji sytuacją, możemy umówić się z dzielnicowym, który udzieli nam stosownej informacji i odpowiednio pokieruje sprawę. 

- Jak często zdarzają się takie zgłoszenia w Tychach?

Barbara Kołodziejczyk - W zeszłym roku tyscy policjanci prowadzili 10 postępowań z art. 207  kk czyli dotyczące znęcania, w których osobami pokrzywdzonymi były osoby małoletnie. Ponadto sporządzono 37 formularzy „Niebieskiej Karty” w sytuacji, gdy istniało podejrzenie co do przemocy wobec osób małoletnich. Natomiast policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości nieletnich sprawy dotyczące agresji nieletnich przekazują do Sądu Rodzinnego, który to decyduje o ich dalszym losie.

- Co to Niebieska Karta?

Barbara Kołodziejczyk - Niebieska Karta to nazwa procedury podejmowanej i prowadzonej w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienie przemocy w rodzinie. To ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez zespół osób, będących przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (MOPS), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy w rodzinie. Każda sytuacja jest inna i traktowana indywidualnie. 

- Przemoc wobec dzieci zdarza się nie tylko ze strony dorosłych. Z reagowaniem na przemoc rówieśniczą, dzieci wobec dzieci, też mamy kłopot, psychologiczne opory, choć zwykle mniejsze niż z agresywnymi dorosłymi. Czy pedagodzy współpracują z Policją?

-Pedagodzy mają kontakty z policjantami zajmującymi się sprawami nieletnich. Możliwości zgłoszenia niepokojących sygnałów w szkole mają także rodzice podczas np. dyżurów dzielnicowych.

Powrót na stronę kampanii 19 dni bez przemocy

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×