11 kwietnia 2019 13:05

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół nr 7 w Tychach, prowadzącego kształcenie zawodowe. Projekt zakłada podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy oraz zwiększenie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce.

Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego, które wskaże im ich silne i słabe strony oraz optymalne ścieżki rozwoju w momencie, gdy mają oni jeszcze czas na dokonanie zmian i na uzupełnienie deficytów oraz rozwój mocnych stron. We współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły zostaną dla nich również zorganizowane staże zawodowe. Ponadto, w projekcie dla uczniów przewidziano udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach, umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień, zwiększających szanse na rynku pracy.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wezmą udział
w zajęciach specjalistycznych, które ukierunkowane są na niwelowanie deficytów poznawczych i trudności w funkcjonowaniu społecznym, a także przezwyciężanie specyficznych trudności w sytuacjach nowych, w których znajduje się młody człowiek wkraczający na rynek pracy.

Dziesięć nauczycielek placówki będzie miało możliwość podniesienia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

Termin realizacji – 2020-2021

Wartość całkowita – 544 718,75 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 517 482,81 PLN

Powrót na stronę PROJEKTY UNIJNE 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.