8 stycznia 2019, 13:14:33

Realizator: Gmina Miasta Tychy – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020 +

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy osiedla A/ Czułowa i Zwierzyńca Zachodniego/ mieszkańcy osiedli H i Ł/ mieszkańcy osiedli N i O/ mieszkańcy miasta Tychy

Opis projektu:

Projekt zakłada udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, zaktywizowanie i zaangażowanie osób starszych
w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Tychy poprzez, m. in. ich aktywizację społeczną, kulturalną, edukacyjną. Budowę lokalnej sieci wsparcia dla osób starszych i ich rodzin. Podniesienie dostępności i jakości usług społecznych. Wspieranie mieszkalnictwa chronionego dla osób starszych. Tworzenie sąsiedzkich form samopomocy.

Działania zaplanowane w projekcie:

  • utworzenie miejsca zapewniającego wsparcie, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji tj. oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej
    i opiekuńczej w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej.

Zakładane rezultaty:

  • udostępnienie trwalej, skutecznej formy wsparcia słabszych grup społecznych miasta,
  • wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych borykających się z trudnościami życiowymi i zamieszkujących obszar rewitalizacji.

Finansowanie: Projekt rewitalizacyjny jest finansowany ze środków budżetu miasta Tychy w ramach Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 oraz środków Unii Europejskiej.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×