7 grudnia 2018 12:40

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 12. Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Przedmiotem projektu była adaptacja części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 4 na warsztaty i pracownie zawodowe oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. W mieszczącej się na parterze remontowanej części budynku, w miejsce istniejących sal lekcyjnych, powstały cztery nowe pracownie zawodowe, przystosowane do potrzeb rynku pracy, jn.:

- pracownia sieci telekomunikacyjnych,

- pracownia montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych,

- pracownia montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych,

- pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych.

Zakres prac budowlanych obejmował remont sal lekcyjnych i ich adaptację na warsztaty i pracownie zawodowe, a także remont sanitariatów, korytarza, zaplecza i pomieszczeń towarzyszących. Wymienione zostały także drzwi wewnętrzne oraz wewnętrzna ślusarka okienna.

Zespół Szkół nr 4 kształci uczniów w zawodach z obszaru elektryczno-elektronicznego:

- technik elektryk,

- technik elektronik,

- technik informatyk,

- technik teleinformatyk.

W roku szkolnym 2017/2018 uczyło się tu 404 uczniów. Zajęcia praktyczne realizowane są głównie na terenie szkoły oraz częściowo u pracodawców. Jednak kształcenie w zawodach elektryczno-elektronicznych wymaga ciągłego dostosowywania i modernizowania bazy dydaktycznej w celu sprostania nowym wymaganiom programowym, podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania edukacyjnej oferty szkoły do wymagań współczesnego rynku pracy. Stąd istotnym jest zwiększanie atrakcyjności kształcenia zawodowego, aby zachęcić absolwentów do podejmowania edukacji zawodowej. Jest to możliwe poprzez zapewnienie edukacji w warunkach spełniających wysokie standardy i umożliwiającej dostęp do nowoczesnych technologii.

Potrzeba adaptacji istniejących pomieszczeń Zespołu Szkół nr 4 w Tychach na warsztaty i pracownie zawodowe wynikała z planów rozwojowych szkoły, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych pracodawców i regionalnego rynku pracy. Analizy prowadzone w tym zakresie określiły niezbędne zmiany w infrastrukturze szkolnej, które tworzą szansę prowadzenia edukacji zawodowej w warunkach spełniających wymagania programowe oraz pozwalają podnieść kompetencje i kwalifikacje uczniów odpowiadające rzeczywistym oczekiwaniom pracodawców.

Termin rzeczowej realizacji 2019 r.

Koszt całkowity: 1 015 435,10 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 858 869,84 PLN

Powrót na stronę   Projekty unijne

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.