13 listopada 2018 13:43

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania uwag w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach – obszar 2 i 4”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania uwag w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w Tychach – obszar 2 i 4”, drogą elektroniczną (fundusze@umtychy.pl) lub w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy.

Miasto Tychy planuje ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie; Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

Projekt obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego na osiedlach: A, B, D, E, F, N, O, U, T oraz dzielnicy Stare Tychy. Zakres inwestycji obejmuje wymianę istniejących opraw na nowe, energooszczędne, słupów oświetleniowych a także ułożenie linii kablowych oraz zabudowę nowych szaf oświetleniowych. Moc systemu oświetlenia ulicznego zostanie znacząco zmniejszona poprzez zastąpienie opraw istniejących, oprawami wykonanymi w technologii LED, w większości wyposażonymi w inteligentny system sterowania.

Przewidywany koszt realizacji projektu to 22 901 739,67 zł, a wnioskowane dofinansowanie 14 540 028,28 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2019 – 2020.

Konsultacje trwać będą do 20.11.2018 r.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.