11 czerwca 2018, 14:43:59

W roku 2014 na zlecenie Urzędu Miasta zostało przeprowadzone badanie socjologiczne pn.: „Zachowania i postawy społeczne dorosłych mieszkańców Miasta Tychy wobec środków psychoaktywnych i przemocy”.

Badanie zostało zrealizowane wśród 800-osobowej reprezentacji mieszkańców miasta Tychy. Prawie 5% respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie o przyczyny konfliktów i nieporozumień w rodzinach wskazało na „alkohol, pijaństwo”, a 4% wskazało przemoc w rodzinie za najbardziej zauważalny i odczuwalny problem społeczny w Tychach.

W omawianym badaniu wśród problemów najbardziej zauważalnych i odczuwalnych na pierwszym miejscu uplasowało się bezrobocie wskazywane prawie przez połowę wszystkich badanych (48%). Niewiele mniej (43,5%) ankietowanych wyróżniło alkoholizm jako najbardziej palący problem społeczny.

Próbę stworzenia obrazu postaw Tyszan w tym zakresie rozpoczęto od uzyskania ogólnej informacji dotyczącej samej potencjalności spożywania alkoholu przez badanych. 17,6 % ankietowanych deklarowało całkowitą abstynencję od alkoholu. Pozostała większość badanych (ponad 80%) spożywa napoje alkoholowe z różną częstotliwością.

Stosunkowo najbardziej popularnym napojem alkoholowym, a więc wypijanym najczęściej przez największą grupę ankietowanych jest piwo. Swoją dominację traci ono dopiero w zestawieniu wskazań dotyczących spożycia okazjonalnego, a więc występującego od 1 do 3 razy w miesiącu, kiedy Tyszanie decydują się także na wypicie wódki lub wina.

W przypadku sporadycznego spożywania alkoholu, mającego miejsce od 2 do 11 razy w roku – badani znacznie chętniej sięgają po alkohol wysokoprocentowy. Natomiast osoby deklarujące jedynie symboliczne (1 raz w roku lub rzadziej) korzystanie z okazji wypicia alkoholu najchętniej sięgają po wino lub alkohole wysokojakościowe, a mniej chętnie decydują się na wódkę czy piwo. Co szósty ankietowany (16,7%) z grona amatorów alkoholu (nie deklarujących abstynencji) ogranicza jego spożycie przy jednej okazji do jednego kieliszka. Pozostałe ponad 80% respondentów wypija większą ilość trunków. Na pytanie "Jak często zdarza się Pani/Panu wypić tyle alkoholu, aby czuł /a sie Pani /Pan nietrzeźwy/a / pijany/a?" co czwarta osoba zadeklarowała, że "nigdy"; 22,3% odpowiedziało: 2-5 razy w roku a 13%: rzadziej niż raz w roku. Istotną konkluzją wynikająca z analizy danych jest fakt, że kobiety i mężczyźni z podobną częstotliwością doprowadzają się do nietrzeźwości.

Najczęściej dorośli tyszanie piją na spotkaniach towarzyskich z przyjaciółmi i znajomymi (62,1%) oraz na spotkaniach z rodziną (44,8%).Około 30% ankietowanych sięga po alkohol nie czekając na wyjątkową okazję, wypijając go, gdy przyjdzie na to ochota, a co dziesiąty badany podaje go do obiadu lub kolacji (10,9%). Poza tym pretekstem do wypicia drinka są również obchodzone święta religijne (17,9%) oraz awans zawodowy lub szkolny (8,3%).

Ponad 65% ankietowanych nie posiada wiedzy, aby którąś ze znanych im osób dotyczył problem nadużywania lub uzależnienia od alkoholu. Co piąty respondent (22,3%) przyznał, że w gronie jego znajomych są 1 lub 2 osoby, które w jego ocenie nadużywają alkoholu. Kolejne 8,4% badanych stwierdziło, że osobiście zna 3-5 osób z tym problemem. Natomiast 34 osoby z 800 ankietowanych zadeklarowało, znajomość od 6 do 10 lub jeszcze większą liczbę osób nadużywających alkoholu.

Większość respondentów nie posiada wiedzy, gdzie mogłaby szukać pomocy w razie, gdyby ktoś z najbliższych (członków rodziny) miałby problem z narkotykami lub alkoholem. Każdorazowo bowiem ponad 60% ankietowanych przy pytaniu o potencjalne źródło pomocy wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” a kolejne kilkanaście procent - jednoznacznie przyznało się do braku orientacji w tym zakresie. Co piąta osoba, stwierdziła, że gdyby ktoś z jej bliskich miał problemy z alkoholem wiedziałaby, gdzie szukać pomocy.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×