23 lutego 2018, 9:59:37

Realizator: Gmina Miasta Tychy – Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Okres realizacji projektu: 2018 r. – 2020 r.

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy dzielnicy Osada/ mieszkańcy miasta Tychy

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację kompleksowych działań informacyjno – promocyjnych w tyskiej dzielnicy Czułów – Osada związanych z promocją jej walorów, w tym walorów historycznych, turystycznych i rekreacyjnych oraz poszerzenie dotychczasowej oferty turystyczno – rekreacyjnej dzielnicy.

Działania zaplanowane w projekcie:

 • stworzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej dzielnicy Osada,
 • wyeksponowanie dziedzictwa i tradycji Osady, w tym jej walorów historycznych,
 • organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych m.in. mapping, koncerty na wolnym powietrzu,
 • organizacja warsztatów edukacyjnych o charakterze kulturalnym,
 • organizacja festynów z rękodziełem lokalnym (współpraca z istniejącą świetlicą środowiskową),
 • organizacja konkursu wiedzy o Czułowie we współpracy z lokalną szkołą, przedszkolem oraz świetlicą środowiskową,
 • ścisła współpraca z mediami i instytucjami kultury.

Zakładane rezultaty:

 • zmiana postrzegania Osady – poprawa jej atrakcyjności jako miejsca zamieszkania, rekreacji, sprzyjającego rozwojowi turystyki,
 • zwiększenie liczby osób zainteresowanych spędzaniem wolnego czasu na Osadzie,
 • zwiększenie dbałości o dzielnicę i jej przestrzeń wśród mieszkańców,
 • zmniejszenie aktów wandalizmu jako efekt uspołecznienia procesu renowacji przestrzeni,
 • otwarcie społeczności Osady na integrację z mieszkańcami innych osiedli miasta.

Finansowanie: Projekt rewitalizacyjny jest finansowany ze środków budżetu miasta Tychy w ramach Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023.

 

                                                                             

        

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×