23 lutego 2018, 9:49:37

Realizator: Gmina Miasta Tychy – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich/Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Okres realizacji projektu: 2018 r. – 2020+ r.

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy osiedla Osada w Czułowie

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 10 budynków mieszkalnych, wchodzących w skład robotniczego osiedla Osada po dawnej fabryce celulozy i papieru w tyskiej dzielnicy Czułów. W budynkach zlokalizowanych przy ul. Katowickiej znajdują się łącznie 101 mieszkań socjalnych oraz świetlica środowiskowa. Wielorodzinne budynki mieszkalne objęte projektem stanowią własność Gminy Miasta Tychy. Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych, wizerunku i atrakcyjności osiedla oraz podwyższenie potencjału lokalizacyjnego Osady i jej otoczenia.

Działania zaplanowane w projekcie:

  • opracowanie koncepcji zagospodarowania Osady – konsultacje społeczne w formule partycypacyjnej z udziałem mieszkańców Osady przeprowadzone w ramach konsultacji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023,
  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • przygotowanie projektu do realizacji pod kątem techniczno – prawnym,
  • przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców robót,
  • realizacja inwestycji.

Zakładane rezultaty:

  • zmodernizowanie i ocieplenie budynków mieszkalnych na terenie osiedla Czułów Osada wraz z zagospodarowaniem terenu.

Finansowanie: Zakłada się finansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT oraz ze środków budżetu miasta Tychy.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×