23 lutego 2018, 9:30:6

Realizator: Muzeum Miejskie w Tychach

Okres realizacji projektu: 2018 r. – 2020+ r.

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy osiedla Osada w Czułowie i okolic

Opis projektu:

Projekt ma na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych poprzez podniesienie kompetencji kulturalnych i wykształcenie umiejętności interpersonalnych. Ponadto, celem jest wywołanie korzystnej zmiany w sposobie postrzegania Osady w Czułowie – zarówno miejsca, jak i zamieszkującej go społeczności. Projekt zakłada realizację wydarzeń artystycznych – stworzenie dzieł streetartowych we współpracy ze społecznością lokalną (m.in. przez realizację cyklu warsztatów streetartowych, w tym fotograficznych). Warsztaty są dedykowane przede wszystkim młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Równolegle do działań artystycznych realizowane będą działania integracyjne, animacyjne oraz mające na celu wykształcenie w środowisku lokalnym kompetencji liderskich (szansa na zdobycie przydatnych kompetencji społecznych). Projekt zakłada, że aktywizacja twórcza mieszkańców Czułowa będzie korzystnie wpływała na działania reintegracyjne i profilaktyczne, a także będzie ciekawą formą spędzania wolnego czasu, motywującą do rozwijania zainteresowań i uzupełniania wiedzy.

Działania zaplanowane w projekcie:

  • przygotowanie projektu – dyskusja z mieszkańcami Osady oraz przedstawicielami MOPS w celu wybrania grupy docelowej, zdefiniowanie jej potrzeb i możliwości,
  • stworzenie programu warsztatów streetartowych i fotograficznych, w tym dobór i zaproszenie odpowiednich artystów,
  • prezentacja efektów warsztatów w czasie pokazów finałowych (wystawa w przestrzeni Muzeum Miejskiego oraz prezentacja w przestrzeni publicznej – wystawa plenerowa lub slide-show).

Zakładane rezultaty:

  • stworzenie nowej przestrzeni dla społecznej i kulturalnej aktywności dla młodych mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • wzmacnianie kreatywności młodych osób, wspieranie procesu rozwijania kompetencji kluczowych, a także talentów,
  • prezentowanie kultury i dziedzictwa kulturowego młodym osobom w nowym świetle – realizowane w ramach projektu warsztaty będą atrakcyjne w formie i treści, nietypowe i prowadzone w sposób dostosowany do oczekiwań osób młodych. Pozwolą pokazać, że kultura nie jest nudna i że każdy może spróbować swoich sił jako jej twórca.

Finansowanie: Projekt rewitalizacyjny jest finansowany ze środków budżetu miasta Tychy w ramach Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×