8 grudnia 2017, 9:5:22

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA mieści się w Tychach, przy ulicy Bukowej 20.

PROBLEMY Z ALKOHOLEM

            Osoby, które mają problem z alkoholem (uzależnione od alkoholu bądź używające alkoholu w sposób szkodliwy), mogą skorzystać z szerokiej oferty terapeutycznej ośrodka MENS SANA. Rodzaj oraz warunki ewentualnej terapii ustalane są na spotkaniu indywidualnym z terapeutą.

PROGRAM OGRANICZANIA PICIA

Z tego programu mogą skorzystać osoby, które chcą ograniczyć picie, a nie są zdecydowane na podjęcie pełnej abstynencji. Kwalifikacja do programu odbywa się po konsultacji z terapeutą oraz lekarzem.

PROGRAM REDUKCJI SZKÓD ZWIĄZANYCH Z PICIEM ALKOHOLU

Jest to program adresowany do osób, które przez swoje deficyty (np. poznawcze, intelektualne, psychiczne), nie są w stanie korzystać ze standardowej oferty psychoterapeutycznej.

CAŁOŚCIOWY PROGRAM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Ośrodek MENS SANA oferuje całościowy program terapii uzależnienia. Dla osób, które nie podjęły jeszcze decyzji o rozpoczęciu terapii, możliwy jest udział w programie wstępnym. Można uzyskać tam podstawowe informacje o uzależnieniu i jego leczeniu oraz zastanowić się nad zasadnością leczenia w swojej sytuacji. Osoby, które podjęły decyzję o terapii swojego uzależnienia mogą skorzystać z programu terapii podstawowej, w ramach którego spotkania odbywają się zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Jest to udogodnienie dla osób pracujących, dzięki czemu obowiązki zawodowe mogą spokojnie pogodzić z terapią. Po zakończeniu terapii podstawowej, istnieje możliwość udziału w programie terapii pogłębionej, której celem jest wspieranie swojego zdrowienia oraz radzenie sobie z problemami osobistymi utrudniającymi utrzymanie abstynencji.

Dla osób, które doświadczają trudności w związku z powrotami do picia alkoholu, pomimo wcześniejszych okresów abstynencji, istnieje także możliwość udziału w programie zapobiegania nawrotom. Dodatkowo osoby, które ukończyły całościowy program terapii uzależnień, mogą skorzystać z psychoterapii w grupie After Care. Celem grupy jest praca nad różnymi problemami emocjonalnymi oraz rozwój osobisty. Osoby uzależnione, będące w terapii w Ośrodku MENS SANA mają również możliwość wzięcia udziału w konsultacji rodzinnej (wspólna wizyta u terapeuty razem z członkiem rodziny), a także skorzystać z krótkoterminowej terapii par (program terapeutyczny skierowany do osób uzależnionych oraz ich partnerów życiowych).

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIEŃ

Oddział Dzienny oferuje kompleksową terapię dzienną (wraz z opieką lekarską) dla osób uzależnionych od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych lub hazardu. Cykl terapii trwa około 8 tygodni, na które przysługuje zwolnienie lekarskie, dla osób których tryb pracy utrudnia podjęcie terapii. Zaletą tej formy terapii jest jej intensywność i kompleksowość. Udogodnieniem dla wielu osób jest to, że na czas terapii nie muszą zmieniać miejsca pobytu i rezygnować całkowicie ze swoich obowiązków rodzinnych czy zawodowych. Więcej informacji można uzyskać w rejestracji oraz telefonicznie.

PROBLEMY Z NARKOTYKAMI

Osoby uzależnione od narkotyków bądź używające narkotyków mogą skorzystać z szerokiej oferty terapeutycznej Ośrodka MENS SANA. Rodzaj oraz warunki ewentualnej terapii ustalane są na spotkaniu indywidualnym z terapeutą. Istnieje możliwość udziału w następujących programach terapeutycznych:

PROGRAM CANDIS

Candis to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.

GRUPA NARKOTYKOWA

Terapia grupowa dla osób z diagnozą uzależnienia od narkotyków. Zajęcia odbywają się zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Jest to udogodnienie dla osób pracujących, dzięki czemu obowiązki zawodowe mogą spokojnie pogodzić z terapią.

Osoby uzależnione od narkotyków mogą zostać również włączone w Całościowy Program Terapii Uzależnień, na różnych jego etapach.

HAZARD I INNE UZALEŻNIENIA

Ośrodek MENS SANA zajmuje się również terapią uzależnień behawioralnych: hazardu oraz innych czynności (zaburzenia nawyków i popędów). Osoby, które dostrzegają u siebie problem z uzależnieniem od hazardu lub innych czynności mogą porozmawiać z lekarzem psychiatrą (w tutejszym ośrodku lub w innej poradni) i poprosić o skierowanie na psychoterapię. Kolejnym krokiem będzie rozmowa z terapeutą w celu wybrania optymalnej formy terapii. Możliwy jest udział w całościowym programie terapii uzależnień lub Oddziale Dziennym. Dla osób ze specyficznymi problemami istnieje możliwość terapii indywidualnej.

PROGRAM DLA KIEROWCÓW

Program adresowany do kierowców zatrzymanych podczas prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub w stanie po użyciu innych środków psychoaktywnych.

  • jeżeli masz wyrok za prowadzenie pojazdu pod wpływem,
  • jeżeli starasz się o odzyskanie prawa jazdy,
  • jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, to oferta właśnie dla Ciebie.

Program obejmuje 6 warsztatów po 2 godziny każdy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Uczestników programu obejmują również konsultacje indywidualne, w tym jedna lekarska. Udział w programie jest bezpłatny dla mieszkańców miasta Tychy. Dla osób z innych gmin, sposób finansowania udziału w programie do ustalenia.

PROBLEM Z UZALEŻNIENIEM W RODZINIE

Jeżeli doświadczasz różnorodnych trudności w związku z uzależnieniem Twojego bliskiego i poszukujesz wsparcia, porozmawiaj o tym z lekarzem psychiatrą (w tutejszym ośrodku lub w innej poradni) lub lekarzem ogólnym i poproś o skierowanie na psychoterapię. Kolejnym krokiem będzie rozmowa z terapeutą w celu wybrania optymalnej formy wsparcia dla Ciebie. W ramach Poradni oferujemy konsultacje terapeutyczne, psychoterapię indywidualną oraz grupową, wsparcie psychologiczne oraz psychiatryczne dla bliskich osób uzależnionych – osób będących w związku z osobą uzależnioną, dorosłych dzieci, rodziców, rodzeństwa, itp.

W ramach wsparcia grupowego, istnieje możliwość udziału w terapii podstawowej dla członków rodzin osób uzależnionych, terapii pogłębionej oraz w programie terapii dla osób dorosłych pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia. Osoby, będące w terapii w naszym Ośrodku, mają również możliwość wzięcia udziału w konsultacji rodzinnej (wspólna wizyta u terapeuty razem z uzależnionym członkiem rodziny), a także skorzystać z krótkoterminowej terapii pary (program terapeutyczny skierowany do osób uzależnionych oraz ich partnerów życiowych).

MŁODZIEŻ

Dzieci w późniejszym wieku szkolnym oraz młodzież, mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, psychoterapii oraz konsultacji z terapeutą uzależnień. Z pomocy można skorzystać bezpłatnie, jeżeli problemy dziecka związane są z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) lub w przypadku, gdy trudności dziecka związane są z pochodzeniem z rodziny z problemem uzależnienia. Obecnie bezpłatną pomoc dla osób niepełnoletnich objęci są jedynie mieszkańcy Tychów w ramach współpracy z Urzędem Miasta. Osoby pełnoletnie mogą korzystać z oferty ośrodka w ramach NFZ, bez względu na miejsce zamieszkania.

PROBLEMY PSYCHICZNE, EMOCJONALNE

Ośrodek MENS SANA oferuje pomoc w zakresie różnorodnych problemów natury psychicznej.

  • jeżeli doświadczasz trudności w życiu osobistym,
  • towarzyszą Ci stany lękowe lub depresyjne,
  • doświadczasz przewlekłego stresu,
  • chorujesz psychicznie,
  • problemy psychiczne dezorganizują Twoje codzienne funkcjonowanie,
  • lub po prostu jest Ci trudno i szukasz wsparcia,

możesz skorzystać z usług odpłatnych, w ramach których przyjmują wykwalifikowani psychoterapeuci oraz psychiatrzy.

Jeżeli masz problemy natury psychicznej i zarazem należysz do grona osób, których dotyka problem uzależnienia lub masz trudności w związku z uzależnieniem bliskiej Ci osoby – możesz skorzystać z usług psychiatry oraz psychoterapii w ramach NFZ. 

STAŻ KLINICZNY

Ośrodek MENS SANA posiada aktualną akredytację dyrektora PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), dla ośrodków realizujących kompleksowy program psychoterapii uzależnień i zatrudniających osoby, posiadające certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Oznacza to możliwość uczestniczenia w stażu klinicznym w ramach II etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Dodatkowe informacje na stronie: www.mens-sana.pl

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×