20 listopada 2017 9:58

„Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna i Zdrowotna, działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego.


Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach (CUS) wraz z 3 mieszkaniami chronionymi (w tym 1 rotacyjnym). W tym celu zakłada się przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły zawodowej przy ul. Edukacji 11 w Tychach (będącej częścią Zespołu Szkół nr 5) wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz budową wiaty grillowej i zewnętrznej siłowni. W przebudowanym budynku, na I piętrze będzie mieścić się także 5 mieszkań komunalnych (mieszkania komunalne na piętrze będą dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego). Adaptowany budynek zaprojektowany został bez barier architektonicznych, rozwiązania projektowe uwzględniają w szczególności potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową, a  także: budowę pochylni (dostęp do  budynku z poziomu chodnika), budowę windy (dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach), dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, antypoślizgowe podłogi i posadzki.

CUS będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów oraz wspierał funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami, osoby powyżej 60 roku życia, które zakończyły aktywność zawodową będą mogły spędzać w centrum co najmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty w zakresie usług opiekuńczych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych, czy rekreacyjnych. Ponadto, świadczone będą również usługi w zakresie aktywizacji ruchowej (rehabilitacja usprawniająca). Planowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na obserwowane od lat zmiany w strukturze demograficznej (tj. rosnący udział osób starszych w ogólnej liczbie populacji) oraz wydłużającą się długość życia mieszkańców.

Centrum będzie prowadziło działania na terenie miasta Tychy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedli A, H i Ł, N i O oraz Czułowa i Zwierzyńca Zachodniego (obligatoryjne powiązanie projektu z Programem Rewitalizacji dla miasta Tychy, stąd priorytetowe ujęcie mieszkańców z osiedli podlegającym procesom rewitalizacyjnym).

Termin realizacji – 2016-2019

Wartość całkowita – 5 083 047,22 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 3 825 312,99 PLN

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.