28 września 2017 15:56

Gmina Miasta Tychy, jako beneficjent projektów pn.:

 • „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego 
  Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0010/16-03,
 • „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, 
  Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0041/16-02
 • „Bezpieczny Tyszanin – doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T 
  Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0115/22-00,

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

 1. adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
 2. lub formularza.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.