16 sierpnia 2017, 12:40:22
fundusze europejskie - logotypy

Realizator: Urząd Miasta Tychy

Okres realizacji projektu: 2017 r. – 2019 r.

Grupa docelowa projektu: tyscy seniorzy zamieszkujący obszar rewitalizacji, tj. osiedla A, N i O, H i Ł, Czułów Osada

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach (CUS) wraz z 3 mieszkaniami chronionymi (w tym 1 rotacyjnym). W tym celu zakłada się przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły zawodowej przy ul. Edukacji 11 w Tychach (będącej częścią Zespołu Szkół nr 5) wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz budową wiaty grillowej i zewnętrznej siłowni. W przebudowanym budynku, na I piętrze będzie mieścić się także 5 mieszkań komunalnych (mieszkania komunalne na piętrze będą dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego). Adaptowany budynek zaprojektowany został bez barier architektonicznych, rozwiązania projektowe uwzględniają w szczególności potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową, a także: budowę pochylni (dostęp do budynku z poziomu chodnika), budowę windy (dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach), dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, antypoślizgowe podłogi i posadzki.

CUS będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów oraz wspierał funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami, osoby powyżej 60 roku życia, które zakończyły aktywność zawodową będą mogły spędzać w centrum co najmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty w zakresie usług opiekuńczych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych, czy rekreacyjnych. Ponadto, świadczone będą również usługi w zakresie aktywizacji ruchowej (rehabilitacja usprawniająca). Planowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na obserwowane od lat zmiany w strukturze demograficznej (tj. rosnący udział osób starszych w ogólnej liczbie populacji) oraz wydłużającą się długość życia mieszkańców.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna i Zdrowotna, działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego oraz ze środków budżetu miasta Tychy.

Wartość całkowita projektu – 5 083 047,22 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 3 825 312,99

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×