16 sierpnia 2017, 12:32:35

Realizator: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Okres realizacji projektu: 2017 r. – 2022+ r.

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy osiedla A

Miejsce realizacji projektu: osiedle A, przestrzeń pomiędzy ulicami Generała Andersa, Wojska Polskiego, Adama Asnyka i Biskupa Burschego.

Opis projektu:

Projekt ma na celu wypełnienie deficytów osiedla, podniesienie jakości zamieszkiwania, zwiększenie atrakcyjności osiedla, podwyższenie jego potencjału lokalizacyjnego oraz ograniczenie zjawiska depopulacji. W ramach projektu planowana jest kontynuacja prac remontowych i modernizacyjnych w budynkach oraz zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznych, z uwzględnieniem wartości kulturowych obszaru i walorów architektonicznych osiedla, z zachowaniem lub ekspozycją elementów architektury socrealistycznej.

Działania zaplanowane w projekcie:

Renowacja, termomodernizacja oraz modernizacja:

– 6 nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych położonych wokół Placu św. Anny,

– budynku użyteczności publicznej stanowiącego własność gminy przy ul. Andersa 6,

– budynku stanowiącego własność gminy przy ul. Andersa 16,

– dróg, chodników, miejsc postojowych i elementów małej architektury (w tym pomniki,   rzeźby, murki, itd.),

Zakładane rezultaty:

  • osiągnięcie akceptowalnego standardu zamieszkiwania oraz właściwych parametrów termomodernizacyjnych budynków,
  • wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej i terenów zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców osiedla.

Finansowanie: Projekt rewitalizacyjny jest finansowany ze środków budżetu miasta Tychy w ramach Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×