16 sierpnia 2017, 12:29:26

Realizator: Urząd Miasta Tychy

Okres realizacji projektu: 2017 r. – 2023 r.

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy osiedla A; w założeniach projekt ma być w późniejszym czasie kontynuowany w pozostałych 3 podobszarach, tj. osiedlach H i Ł, N i O oraz Czułowie.

Opis projektu:

Projekt ma na celu podniesienie poziomu aktywności mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności, uzyskanie wzrostu kompetencji społecznych mieszkańców osiedla A, wykreowanie lokalnych liderów zarówno wśród osób fizycznych, jak i organizacji pozarządowych, wzrost aktywizacji seniorów na rzecz włączenia w życie społeczne, podniesienie świadomości na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz zapoznanie ze skutecznymi sposobami przeciwdziałania uzależnieniom. Baza poprzez działalność animacyjną oddziaływać będzie na całe osiedle, w połączeniu z pozostałymi projektami rewitalizacyjnymi stanowić będzie pionierskie przedsięwzięcie na obszarze miasta Tychy.

Działania zaplanowane w projekcie:

1.    BAL – Baza Aktywności Lokalnej

 • baza wolontariatu, w tym systematyczne spotkania w formie pogadanek i warsztatów oraz spotkania wyjazdowe i zajęcia kulturalne (np. teatrzyki dla dzieci, wycieczki krajoznawcze, wizyty w instytucjach kultury, itp.),
 • baza liderów podwórkowych, przygotowanie młodzieży do realizacji własnych inicjatyw, do bycia liderem, animatorem społecznym,
 • wyjścia kulturalne i wyjścia w plener,
 • szkolenia na temat zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych,
 • spotkania informacyjne, dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej,
 • tworzenie partnerstwa lokalnego w obszarze rewitalizowanym w celu zwiększenia jakości i efektywności prowadzonych działań środowiskowych na rzecz osiedla.

2.    BAS – Baza Aktywnych Seniorów

 • organizacja spotkań i zajęć dla seniorów, w zakresie kultury, sportu, rekreacji,
 • spotkania ze specjalistami (np. psychologiem, pracownikiem ZUS, itp.),
 • stworzenie miejsca z bezpłatnym dostępem do komputerów i Internetu, organizowanie kursów w zakresie obsługi komputera,
 • prowadzenie Punktu Informacyjnego dla seniorów, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o usługach skierowanych do seniorów na terenie miasta Tychy i miast ościennych,
 • rozwój wolontariatu seniorów (wolontariat międzypokoleniowy),
 • promocja dobrych praktyk na rzecz seniorów, dbanie o pozytywny obraz środowiska senioralnego w mediach i opinii publicznej.

 

3.    BRR – Baza Rozwoju Rodziny

 • Klub Mam i Malucha – rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, socjalizacja dzieci i rodziców,
 • Klub Rodzica – warsztaty dla rodziców ukierunkowane na wsparcie i podniesienie kompetencji wychowawczych,
 • Mlekoteka – grupa wsparcia dla matek wraz z doradztwem laktacyjnym,
 • Klub ProLife – zajęcia ruchowe, relaksacyjne i edukacyjne, ukierunkowane na profilaktykę zdrowego trybu życia,
 • Klub Właścicieli Domowych Portfeli – cykl warsztatów, dotyczących prowadzenia wydatków domowych i oszczędności, nauka zarządzenia czasem, edukacja ekonomiczna i dostęp do wiedzy na temat usług finansowych i bankowych,
 • Klub Zawodowca – cykl warsztatów ukierunkowanych na coaching, autoprezentację, doradztwo zawodowe, zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy.

Zakładane rezultaty:

 • powstanie nowych, dotąd niedostępnych form aktywności społecznej mieszkańców osiedla A oraz zwiększenie jakości dotąd istniejących form,
 • wzrost liczby wolontariuszy aktywnych w obszarze rewitalizacji,
 • powstanie grupy samopomocowej wśród seniorów oraz lokalnej społeczności,
 • elektroniczny poradnik informacyjno-edukacyjny dla seniorów,
 • wzrost liczby organizacji pozarządowych zarejestrowanych na obszarze rewitalizacji.

Finansowanie: Projekt rewitalizacyjny jest finansowany ze środków budżetu miasta Tychy w ramach Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×