4 sierpnia 2017 12:15

Projekt „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego  transportu zbiorowego w miastach, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Inwestycja koncentruje się na zakupie i wymianie taboru autobusowego i trolejbusowego, budowie i modernizacji zaplecza technicznego oraz budowie nowej linii trolejbusowej. Obecny stan infrastruktury technicznej wymaga kapitalnego remontu oraz podjęcia działań modernizacyjnych z uwagi na wysokie koszty utrzymania i straty ciepła.

Zakres projektu obejmuje:

1.     zakup taboru autobusowego:

  • 51 autobusów zasilanych CNG, EURO 6,
  • 10 mikrobusów zasilanych ON, EURO 6,

2.     zakup 2 elektrobusów,

3.     zakup 3 trolejbusów,

4.     zakup 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, EURO 6,

5.     zakup pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej), EURO 6,

6.     przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej, w tym:

modernizację i przebudowę istniejących budynków zajezdni oraz placu manewrowo-postojowego, budowę stacji paliw CNG i LGNG, układów dostarczania gazu CNG do stanowisk tankowania, montaż kabiny lakierniczo-suszarniczej, a także przebudowę istniejącej wewnętrznej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. W ramach inwestycji planuje się budowę dodatkowego wjazdu na teren zajezdni od ul. Towarowej.

7.     budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z kontenerową stacją zasilającą, w tym .:

  • budowę nowej sieci trolejbusowej od ul. Nad Jeziorem do ul. Jankowickiej,
  • budowę stacji transformatorowo-prostownikowej,
  • budowę linii kablowej niskiego napięcia prądu stałego stanowiących wyprowadzenie mocy na projektowana sieć trakcyjną,
  • przebudowę sieci trakcyjnej w obrębie skrzyżowania „Rondo Zesłańców Sybiru”,
  • przebudowę sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy rondem a ulicą Nad Jeziorem,
  • demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej.

Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego na obszarze miasta. Budowa trakcji trolejbusowej pozwoli na uruchomienie nowego połączenia komunikacji publicznej - linii łączącej skupiska mieszkalne: osiedli W, Z, T oraz ułatwi dostęp mieszkańców do ośrodka wypoczynkowego Paprocany. Równocześnie projekt przyczyni się do połączenia centrum miasta z ośrodkami edukacji, sportu, kultury, zakładami pracy i osiedlami mieszkaniowymi.

Bezpośrednim efektem projektu będzie wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej, w tym poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących. Realizacja tych działań będzie alternatywą dla transportu indywidualnego. Powinna wpłynąć na zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji publicznej. Zakup niskopodłogowego  taboru autobusowego i trolejbusowego przyczyni się również do poprawy jego dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 2017-2021

Wartość całkowita 165 195 560,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 113 333 333,33 PLN

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.