11 lipca 2017, 13:17:8

REALIZATOR: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Okres realizacji: 15.09.2016 r.– 30.12.2016 r.

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy Tychów, w szczególności osiedla A, którzy ukończyli 60 rok życia.

Miejsce realizacji: Osiedle A w Tychach, Plac św. Anny 2.

Opis projektu:

Projekt miał na celu aktywizację i integrację społeczną seniorów z Osiedla A w Tychach poprzez promocję wolontariatu i działań samopomocowych oraz poprzez szeroką ofertę edukacyjną, kulturalną, prozdrowotną, skierowaną do tyskich seniorów. Projekt skupiał się w głównej mierze na promocji aktywności społecznej, kulturalnej i fizycznej osób 60+, przełamaniu izolacji społecznej, bierności i apatii, wzroście integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Strefa Seniora była miejscem spotkań, wykładów, zajęć warsztatowych, sportowych, artystycznych, zapewniających możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, miejscem do dzielenia się swoim doświadczeniem i do wykorzystywania swojego potencjału na rzecz społeczności lokalnej.

Działania zrealizowane w projekcie:

  • spotkania seniorów w ramach Strefy Seniora, w trakcie których uczestnicy mogli wymienić opinie, miło spędzić czas w gronie rówieśników o podobnych doświadczeniach, skorzystać z biblioteczki, przyrządów do ćwiczeń oraz komputera z dostępem do Internetu,
  • zajęcia tematyczne – wykłady z ekspertami na temat zdrowia, bezpieczeństwa, finansów, zajęcia sportowe, komputerowe,
  • mini projekt seniorów – wspólne przedsięwzięcie skierowane do społeczności lokalnej.

Osiągnięte rezultaty:

  • rozwój zainteresowań i umiejętności seniorów,
  • rozwój aktywności społecznej seniorów,
  • wzrost integracji społecznej wśród seniorów.

Finansowanie: Projekt był finansowany ze środków budżetu miasta Tychy.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×