11 lipca 2017, 13:16:7

REALIZATOR: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Okres realizacji: 01.04.2017 r.– 31.12.2017 r.

Grupa docelowa projektu: młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym z terenu osiedla Osada w Tychach, zagrożona demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym, pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejsce realizacji: Osiedle Osada, osiedlowa świetlica środowiskowa, lokale na terenie miasta Tychy, wycieczki i wyjazdy w obrębie Tychów i innych miast Aglomeracji Śląskiej.

Opis projektu:

Projekt ma na calu aktywizację młodzieży zamieszkującej na terenie Osiedla Osada w Tychach (łącznie planuje się objąć wsparciem ok. 20 osób). Młodzi ludzie dzięki uczestnictwu w projekcie dowiedzą się jak skutecznie i w zgodzie z normami społecznymi realizować wspólne przedsięwzięcia, jak w sposób akceptowalny spędzać wolny czas, wykorzystując swoje umiejętności, zainteresowania oraz lokalną bazę zasobów infrastrukturalnych i społecznych. Ponadto, projekt zakłada zwiększenie umiejętności pracy w grupie, co stanowi szansę zarówno wzmocnienia funkcjonowania indywidualnego, jak i społecznego. Młodzież z osiedla Osada będzie mogła wziąć udział w zajęciach rozwijających ich pasje (teatralnych, sportowych, muzycznych), a także w zajęciach animacyjnych połączonych z profilaktyką uzależnień i rozwiązywania innych problemów dotykających to środowisko. W ramach projektu zostaną zorganizowane imprezy integrujące społeczność lokalną, które zostaną zaplanowane i zorganizowane przez młodych liderów społeczności lokalnych.

Działania zaplanowane w projekcie:

  • działania z zakresu pedagogiki ulicy – streetworking: podczas zajęć poruszane będą kwestie związane m.in. z profilaktyką uzależnień, zapobieganiem przemocy, przedwczesnym zakończeniem edukacji,
  • warsztaty tematyczne rozwijające talenty i umiejętności młodzieży,
  • stały dyżur psychologa,
  • organizacja Dnia sąsiada – spotkania informacyjnego dla mieszkańców osiedla Osada i pobliskiej dzielnicy Czułów,
  • realizacja mini projektów zaplanowanych przez młodzież.

Zakładane rezultaty:

  • wzrost umiejętności komunikacji i pracy w grupie, w tym planowania i realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej,
  • wzrost umiejętności funkcjonowania w otoczeniu społecznym w oparciu o normy społeczne,
  • budowanie pozytywnego wizerunku młodzieży w otoczeniu społecznym,
  • rozwój zainteresowań i umiejętności muzycznych/sportowych/teatralnych wśród młodzieży biorącej udział w warsztatach,
  • zniwelowanie negatywnych wzorców funkcjonowania społecznego.

Finansowanie: Projekt jest finansowany ze środków budżetu miasta Tychy.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×