8 maja 2017 11:02

Projekt „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Zakres dotyczył  modernizacji energetycznej 11 budynków użyteczności publicznej – 5 przedszkoli i 6 szkół, charakteryzujących się największymi stratami ciepła i energii. Termomodernizacja miała charakter kompleksowy i obejmowała wszystkie wskazane w audytach energetycznych usprawnienia, w tym w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, fundamentów, wymianę stolarki, modernizację sieci oświetleniowej i opraw, modernizację  instalacji c.o. i źródeł ciepła, wentylacji.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększone zostały oszczędności energii cieplnej  i elektrycznej  obraz obniżone zostały wskaźniki emisji CO2  oraz PM10.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z konieczności dostosowania 11 budynków użyteczności publicznej do współczesnych standardów energetycznych, ograniczających zużycie energii, emisji gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych szkodliwych dla środowiska i mieszkańców.

Termin realizacji: 2017-2019.

Wartość całkowita: 45 562 388,61 PLN

Koszty kwalifikowane: 23 894 360,96 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 18 024 384,80 PLN

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.