14 listopada 2016, 11:46:43

Alkohol jest towarem legalnym, ale ze względu na swoje działanie nie może być postrzegany jako zwykły towar konsumpcyjny. W Polsce podobnie jak w wielu krajach na świecie regulacje prawne związane z handlem alkohololem mają charakter reglamentacyjny, czyli ograniczający.

prace plastyczne dzieci poświęcone uzależnieniom Autor: Małgorzata Tomaszewska

Oznacza to, że produkcja, sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych jest prawnie dozwolone, ale ze względu na szkody jakie alkohol powoduje, ustawodawca poprzez stosowne akty prawne reguluje kwestie dostępności, wprowadzając różne wymagania – np.: uzyskanie zezwoleń na sprzedaż lub zakazów: np.  zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim.

Zgodnie z art. 15 oraz 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, a w przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedawca lub podający napoje alkoholowe jest uprawniony do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach kiedy jest to zabronione podlega karze grzywny.

Oprócz kwestii prawnych, warto, by każdy sprzedawca i podający alkohol sam przemyślał swoje poglądy wobec alkoholu – warto rozważyć, jakie szkody alkohol może przysporzyć młodym osobom a także otoczeniu: wypadki, śmierć, kalectwo, przestępstwa, większa podatność na stanie się ofiarą przestępstwa, problemy z prawem, zatrucie alkoholowe, samobójstwa.

Młodzi ludzie chętnie próbują alkohol bez zastanawiania się nad konsekwencjami jego wypicia. Małoletni często wymuszają na sprzedawcach sprzedaż alkoholu stosując różnego rodzaju kłamstwa.

Pamiętając, że każde sprawdzenie wieku a także późniejsza odmowa sprzedaży czy podania alkoholu powinna odbywać się z szacunkiem dla klienta – w przypadku wątpliwości co do wieku klienta warto:

·         dbać o dobro własnego interesu;

·         zdecydowanie żądać dowodu osobistego;

·         być stanowczym i asertywnym

·         powoływać się na przepisy prawa i podkreślać, że nie jest się i nie zmierza się być przestępcą.

 

Jak odmówić?

Przede wszystkim: nie przepraszać, nie mówić, że jest Państwu przykro… Odmowa powinna być krótka i zdecydowana: „- Nie, nie sprzedam, bo zgodnie z prawem alkohol może kupić osoba pełnoletnia.” Widzimy tu trzy części:

·         odmowa: nie

·         opis tego jak się zachowamy: nie sprzedam

·         krótkie uzasadnienie: zgodnie z prawem alkohol może kupić osoba pełnoletnia

 

Techniki, które mogą być pomocne w przypadku odmowy:

Technika „zdartej płyty” – polega na stanowczym, trzykrotnym powtórzeniu odmowy z jednoczesnym zwiększeniem nacisku na treść za każdym kolejnym powtórzeniem. Przykład rozmowy:

Klient: - poproszę wino.

Sprzedawca: - Proszę o dokument.

K: - Nie mam dowodu, będę miała za rok. Proszę Panią tylko o jedno wino…

S: - Nie, nie sprzedam pani alkoholu, bo nie ma Pani 18 lat.

K: - Ale moja mam tak bardzo prosi, bo zaraz u nas będą goście i ja chcę mamie pomóc, ona tam wszystko przygotowuje…

S: - Nie, nie sprzedam pani alkoholu, bo nie ma Pani 18 lat. (nieco głośniej z naciskiem)

K: - Ale moja mam tak na mnie liczy

S: - Nie, nie sprzedam pani alkoholu, bo nie ma Pani 18 lat. (nieco głośniej niż poprzednio, wolniej i z większym naciskiem) Ja przestrzegam prawa i sprzedaje alkohol tylko dorosłym.

 

Technika ograniczonego wyboru polega na przedstawieniu dwóch możliwych opcji i pozostawieniu klientowi wyboru – np.: „Nie mam dłużej czasu na dyskusję. Albo odejdzie Pani od lady albo będę musiała poprosić ochronę o pomoc Co Pani wybiera?” lub „- Albo będzie Pani blokowała dalej kolejkę albo pójdzie do samochodu po dowód i będę mógł Pani sprzedać wino. Proszę wybierać.”

Dobrze jest być pewnym, stać prosto, patrzeć w oczy klienta, mówić zdecydowanym, spokojnym głosem. To Państwo postępują zgodnie z prawem, mając na uwadze dobro czyjegoś dziecka a także własne.

Konsekwentna odmowa zbuduje dobrą opinię o Państwa sklepie i przekonanie, że także w kwestii wydawania reszty czy doboru towaru są Państwo równie uczciwi i rzetelni.

(W tekście wykorzystano przykłady zaczerpnięte z broszury PARPA: „Czy sprzedawać alkohol nieletnim?”, opracowanej przez E. R. Wenzel)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×