3 października 2016 13:33

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Celem projektu jest wdrożenie portalu informacyjno – płatniczego, który umożliwi komunikację pomiędzy Miastem Tychy a mieszkańcami i przedsiębiorcami zainteresowanymi dostępem do własnych zobowiązań wobec Miasta wraz z możliwością obsługi opłat online za te zobowiązania.

W ramach projektu do końca listopada 2017 r. utworzony zostanie system przyczyniający się do zwiększenia dostępu obywateli do cyfrowych usług publicznych, wdrożone zostaną rozwiązania z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych ułatwiające realizację zadań publicznych oraz zintegrowanie z platformami ePUAP i SEKAP. Formularze utworzone w ramach projektu zostaną umieszczone na platformie ePUAP, dzięki czemu cały proces wypełniania, przesyłania i wygenerowania UPO zostanie zapewniony przez niniejszą platformę. Analogicznie wykorzystana zostanie również platforma SEKAP. W ramach projektu zwiększy się ilość i dostępność e-usług. W ramach realizowanego projektu udostępnionych zostanie prawie 20 usług na różnych poziomach dojrzałości od udostępniania informacji budżetowych i wysyłania informacji spersonalizowanych i niespersonalizowanych, poprzez wypełnienie i wysłanie deklaracji podatkowych, po zapłatę za zobowiązania (podatki, opłaty lokalne) wobec Gminy Tychy. Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu ukierunkowane będą na tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

Bezpośrednim wynikiem projektu będzie udostępnienie następujących elektronicznych usług publicznych:

·         płatność przez Internet za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz podatku leśnego i rolnego wraz z udostępnieniem szczegółowych informacji dot. wskazanych rozliczeń;

·         płatność przez Internet za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych oraz podatku leśnego i rolnego wraz z udostępnieniem szczegółowych informacji dot. wskazanych rozliczeń;

·         płatność przez Internet za zobowiązania z tytułu podatku od środków transportu wraz z udostępnieniem szczegółowych informacji dot. wskazanych rozliczeń;

·         płatność przez Internet za zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wraz z udostępnieniem szczegółowych informacji dot. wskazanych rozliczeń;

·         płatność przez Internet za zobowiązania z tytułu dzierżawy wraz z udostępnieniem szczegółowych informacji dot. wskazanych rozliczeń;

·         płatność przez Internet za zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania wraz z udostępnieniem szczegółowych informacji dot. wskazanych rozliczeń;

·         wypełnienie i wysłanie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1;

·         wypełnienie i wysłanie deklaracji na podatek leśny DL-1;

·         wypełnienie i wysłanie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1;

·         wypełnienie i wysłanie deklaracji na podatek rolny DR-1;

·         wypełnienie i wysłanie informacji w sprawie podatku leśnego IL-14;

·         wypełnienie i wysłanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1;

·         wypełnienie i wysłanie informacji w sprawie podatku rolnego IR-1;

·         udostępnienie rejestru umów dotyczących dzierżawy oraz użytkowania wieczystego;

·         udostępnienie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

·         wysyłka informacji spersonalizowanej dotyczącej konieczności podjęcia konkretnych działań np. dotyczących wygaśnięcia terminu obowiązywania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, konieczność złożenia deklaracji;

·         wysyłka informacji niespersonalizowanej dotyczącej np. informacji o zmianie rachunków kont bankowych, pilne komunikaty związane z bezpieczeństwem mieszkańców;

·         udostępnienie informacji budżetowych: dochody i wydatki budżetu wg. klasyfikacji: plan i wykonanie.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 726 891,40 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 617 130,79 PLN

 

Powrót do strony projekty unijne

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.