7 czerwca 2016 13:41

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących roboczej wersji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy.

Celem konsultacji jest:

  • zapoznanie mieszkańców z roboczą wersją programu oraz przedstawienie zawartych w nim założeń,
  • zebranie opinii/uwag do ww. dokumentu,
  • zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych przez wszystkie grupy interesariuszy: społeczność obszaru rewitalizowanego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,  spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Przypomnijmy, że w wyniku przeprowadzonej analizy problemów społecznych i innych negatywnych zjawisk gospodarczych oraz funkcjonalno – przestrzennych wyznaczony został w mieście tzw. obszar rewitalizacji obejmujący swym zasięgiem następujące jednostki:

- osiedle A,

- osiedla H i Ł,

- osiedla N i O,

- Czułów i Zwierzyniec Zachodni.

 

Założenia Programu Rewitalizacji stanowią dokument kierunkowy, który będzie uszczegółowiony w miarę zaawansowania prac nad konkretnymi projektami sektora prywatnego. Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców opinii oraz propozycji odnośnie założeń Programu, które zostaną wykorzystane w dalszych etapach prac nad nim.

Swoje opinie lub propozycje projektów rewitalizacyjnych na ww. osiedlach można zgłaszać:

- drogą mailową na adres rewitalizacja@umtychy.pl,

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Tychy, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy (decyduje data stempla pocztowego),

- osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, IX piętro, pokój 903.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 7 do 30 czerwca 2016 r.

Opinie/uwagi oraz propozycje projektów rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać na przygotowanych formularzach.

Formularz zgłoszenia uwag lub opinii – pobierz

Formularz zgłoszenia propozycji projektu do Programu Rewitalizacji – pobierz 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.