7 marca 2016 11:59

Uchwałą NR 0150/XXI/434/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) ustanowiono stypendium Samorządu Miasta Tychy “Quod discis, tibi discis” (Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz) dla wybitnych studentów miasta Tychy.

Wysokość tej nagrody ustalona została na jednokrotność kwoty bazowej określonej każdorazowo w budżecie państwa i stanowiącej podstawę do obliczania diet radnych miasta Tychy (jest to kwota brutto).

Szczegóły przyznawania stypendium:

  • kryterium za wyniki w nauce (średnia ocen kwalifikująca do przyznania stypendium za wyniki w nauce w macierzystej uczelni),
  • zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy (np. działalność społeczna),
  • wysokość stypendium to 1766,46 zł brutto (wypłata w formie finansowej na konto studenta),
  • wnioski o stypendium składa się do końca września do Wydziału Obsługi Rady Miasta (III piętro Urzędu Miasta Tychy),
  • wraz z wnioskiem składa się potwierdzone w dziekanacie macierzystej uczelni kopie kart zaliczeniowych, dokumenty stwierdzające zaangażowanie w pracę na rzecz miasta Tychy.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.