1 czerwca 2000 0:00
Kronika miasta: 2001 - Maj   1 maja

Tyski tygodnik "Echo" obchodził 45-rocznicę istnienia. Od 1956 roku ukazało się już 2322 numerów tygodnika.

1-3 maja

Pierwsze dni miesiąca upłynęły tradycyjnie pod znakiem uroczystości państwowych i pikników. 1 maja pod pomnikiem w Parku Miejskim (niewielu tyszan wie, że nosi on nazwę Walki i Pracy) zebrali się przedstawiciele i sympatycy tyskiej lewicy. Po krótkich przemówieniach złożono kwiaty, aby po południu świętować w Paprocanach.

2 maja

w 80 rocznicę wybuchu III powstania śląskiego przy szkole w Paprocanach (miejsce wpisane w historie powstań) odbył się uroczysty capstrzyk, w którym wzięły udział rodziny powstańców, przedstawiciele wojska, harcerze i władze miasta reprezentowane przez wiceprezydenta Jacka Łakotę i radnego Andrzeja Drogonia.

3 maja

w kościele pw. św. Marii Magdaleny odbyła się msza święta w intencji ojczyzny, po której władze miasta oraz przedstawiciele tyskich organi-zacji i stowarzyszeń złożyli kwiaty pod pomnikiem powstańców przy placu Wolności. W godzinach wieczornych w Teatrze Małym odbył się koncert "Ach, ten szalony XX wiek" w wykonaniu artystów Teatru Rozrywki z Chorzowa, a w parku przy pałacu browarnianym festyn zorganizowany przez Miej-skie Centrum Kultury i Związek Górnośląski. Trzeba nadmienić, że dwa tygodnie wcześniej w święta wielkanocne chrzęścił tyszanom pod stopami zmarznięty śnieg, a w czasie majowych świąt było już lato - termometry stacji meteorologicznej w Ka-towicach wykazały temperaturę 26,6 stopnia Celsjusza.

8 maja

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba wręczył polskie obywatelstwo Tomaszowi Helonowi - Polakowi z Kazachstanu.

8-9 maja

1700 maturzystów przystąpiło w Tychach do egzaminu dojrzałości.

12 maja

Prezydent Andrzej Dziuba wraz ze swoimi zastępcami Zdzisławem Dzikołowskim oraz Jackiem Łakotą uczestniczyli na zaproszenie władz Kijowa w obchodach 800-lecia tego miasta. Na ślubnym kobiercu stanął lider tyskiego zespołu Cree Sebastian Riedel. Jego wybranką została Ga-briela Gwóźdź.

11-13 maja

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych urządzili kolejne Juwenalia. Pierwszego dnia, po odebraniu od prezydenta Tychów symbolicznego klucza do miasta, studenci uczestniczyli w "Nocy komedii" w kinie "Andromeda" oraz dyskotece. W weekend imprezy przeniosły się do Paprocan, gdzie zagrały między innymi zespoły Perfect i Myslovitz. Atrakcją był też 50 metrowy dźwig, z którego wykonywano skoki na bungee. W połowie maja na tyskich ulicach pojawił się piętrowy autobus. Pojazd traktowany jest jako egzem-plarz testowy. Tyskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej zastanawia się bowiem nad zakupem większej ich liczby.

15 maja

Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych dokonał wyboru rektora tyskiej szkoły. Rekto-rem elektem został prof. dr hab. Marek S. Szczepański. Prof. Szczepański jest jednym z założycieli tyskiej uczelni. Na Uniwersytecie Śląskim pełni funkcję dyrektora Instytutu Socjologii. Nowy rektor roz-pocznie urzędowanie z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego.

17-18 maja

Już po raz dziesiąty spotkali się w Tychach na Seminarium Majowym przedstawiciele władz miasta, samorządowcy, liderzy organizacji pozarządowych i naukowcy. Jubileuszowe seminarium nosiło tytuł "Miejskie inicjatywy obywatelskie - rejestr i perspektywy rozwoju". Odbywało się ono, jak zwykle, pod naukowym przewodnictwem prof. Marka S. Szczepańskiego. Spośród zaproszonych gości referaty w części plenarnej wygłosili między innymi: wiceminister gospodarki Tadeusz Donocik, prof. dr hab. Jerzy Konieczny, prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki. Następnie uczestnicy obrad podzielili się na grupy warsztatowe, podczas których omawiano sprawy bezpieczeństwa, pomocy społecznej, rozwoju sportu osiedlowego, miejskie inicjatywy kulturalne i inicjatywy lokalnych przedsiębiorców. Wieczorem 17 maja odbył się towarzyszący seminarium koncert promocyjny, podczas którego wręczo-no nagrody w kilku konkursach. W kolejnej edycji konkursu "Promocja XXI" wyróżniono firmę "Rosa" za aluminiowy słup oświetleniowy. Nagrodę prezydenta miasta w dziedzinie nauki, kultury i sportu otrzymała Teresa Wodzicka - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Tychach, a wyróżnienia otrzymali Ewa Okoń-Horodyńska (rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych), Ewa Sokołowska-Skorek (dyrektor kina "Andromeda") oraz Tomasz Kordon (dyrektor Teatru Małego). Podczas koncertu wręczono także nagrody w konkursie "Moja mała ojczyzna" (była to już jego dzie-wiąta edycja) oraz "Moja rodzina - mój dom rodzinny". W tym pierwszym konkursie jury pod przewod-nictwem prof. Marka S. Szczepańskiego postanowiło przyznać tylko jedną nagrodę - za pracę Darii Kobuszko z III LO w Tychach. Pierwszą nagrodę w konkursie "Moja rodzina - mój dom rodzinny" przy-znano Kamili Chawa (SP nr 37), drugą otrzymała Krystiana Szeligowska (SP nr 37), a dwie równorzęd-ne trzecie nagrody wręczone zostały Karolinie Lenda (SP nr 37) i Magdalenie Baraniec (Gimnazjum nr 9). Dwie równorzędne nagrody otrzymały autorki prac w konkursie "Moja mała ojczyzna" dla nauczy-cieli: Justyna Tobiasz (I LO) oraz Bożenna Orszewska (SP nr 37) (w kategorii nauczycielskiej kon-kurs odbył się już po raz czwarty). W części artystycznej koncertu promocyjnego zagrała orkiestra AUKSO oraz zaśpiewał Mieczysław Szcześniak.

17 maja Policjanci

z tyskiej komendy zatrzymali 15-latka, który dwukrotnie dzwonił do tyskich gimnazjów z informacjami, że rzekomo w szkołach podłożone są bomby. Nakładem Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ukazała się książka "Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej" pod redakcją Marka S. Szczepańskiego i Pauliny Rojek. W książce zawarto charakterystykę kapitału przyrodniczego, kulturowego, społecznego i infrastruktural-nego miasta Tychy oraz omówiono wyniki badań socjologicznych, które pod kierunkiem prof. Szcze-pańskiego zrealizowano w Tychach w grudniu 2000 r.

19 maja

Na deskach Teatru Małego tyski mim Ireneusz Krosny przedstawił swój nowy program zatytułowany "Nieco ostrzej".

22 maja

Hotel w zameczku w Promnicach zainaugurował nowy cykl imprez pod nazwą Klub Miłośników Sztuki. W trakcie spotkań z tego cyklu ludzie biznesu spotykać się będą ze znanymi artystami. Pierwszym promnickim gościem był katowicki malarz Olgierd Bierwiaczonek.

24 maja

Finał IX edycji przeglądu "Dziecięce Prezentacje Artystyczne - Przedszkolaki 2001" miał miejsce na scenie Teatru Małego. Grand Prix przeglądu zdobył teatrzyk ruchu "Biedronki" z przedszkola nr 26, zaś drugą nagrodę otrzymał zespół "Fojerki" z przedszkola nr 12. Oprócz tego przyznano wiele innych wy-różnień.

25 maja

Wielu tyszan wybrało się do Promnic, gdzie w parku odbył się 3 Piknik Bluesowy. Gwiazdą wieczoru była charyzmatyczna amerykańska wokalistka Shemekia Copeland, której występ na długo pozostanie w pamięci fanów bluesa. Przed nią równie dobre koncerty dali "Monkey Business", Grzegorz Kapołka i ojciec polskiego bluesa - Tadeusz Nalepa.

26-27 maja

Na Jeziorze Paprocańskim odbyły się XV Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie. Wzięło w nich udział ponad 100 zawodników z 37 klubów.

30 maja

Po raz kolejny Tychy brały udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Tym razem tyszanie nie uczestniczyli tak licznie w zorganizowanych imprezach i nasze miasto musiało uznać wyższość ry-wala, jakim była Dąbrowa Górnicza.

30 maja

Przy placu Wolności oficjalnie rozpoczął działalność pierwszy w Tychach klub abstynenta "Bosman". Wprawdzie klub działał już wcześniej, ale nie miał swej siedziby, którą dopiero teraz udało się znaleźć dzięki pomocy władz miasta.

Opracowanie: Maria Lipok-Bierwiaczonek  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.